“De toekomst ligt in kleine groepen Emmaüsgangers, niet in de massakerk”

Het had ongetwijfeld eerder gekund, een afscheid – de wereld zit vol boeiende opdrachten – , maar keer op keer kruiste een niet te versmaden Tertio-uitdaging het pad van hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde. En plots stond de teller op 16 jaargangen. Niemand belichaamt meer het geheugen en de continuïteit van dit blad dan de man die uitgroeide tot journalist-hoofdredacteur-huisvaticanist van Tertio. Vandaag neemt hij afscheid.

Emmanuel Van Lierde valt niet te vangen onder de hoed van één strekking, beweging of spiritualiteit. Hoewel hij tijdens zijn studententijd nader kennismaakte met de benedictijnen en de dominicanen, is sinds zijn kindertijd de parochie zijn natuurlijke biotoop. “Daar groeide ik op, daar ging ik naar de wekelijkse zondagsmis, daar ontmoette ik priesters wier engagement mij inspireerde, net zoals op het Sint-Gregoriuscollege in Ledeberg. Maar hoe belangrijk ik die parochiale omgeving ook vind, nooit heb ik mij erin willen opsluiten, daarvoor is onze traditie te rijk en te divers. Van jongs af was de verbondenheid met de wereldkerk voor mij erg belangrijk.”

Lees verder op Tertio.be

Emmanuel Van Lierde