‘De verrijzenis is niet voor later, ze begint nu’

Lode Van Hecke, bisschop van Gent, blikt in Kerk & Leven vooruit op de vasten en op Pasen.

„Het was als in de catacomben. Met z’n vijftienen, bij valavond en met gesloten deuren. Dat is het omgekeerde van wat Pasen betekent”, blikt de bisschop van Gent terug op zijn eerste paasvieringen in coronatijd. „Het dwingt je tot nadenken. Wat betekent God in m’n leven? Want de verrezen Heer is altijd aanwezig. Dat is de vreugdevolle boodschap van ons geloof.” 
Veertig dagen zonder vlees, een maand zonder alcohol, koffie of suiker. Onze samenleving is creatief in het uitdenken van manieren om te vasten. „Ik onderken daarin positieve elementen. Het is een weg om menselijker te worden,” meent de voormalige abt van de trappisten in Orval, „maar verschilt grondig van het christelijke vasten. Dat gaat niet zozeer om wat je je ontzegt, maar om een fundamentele bekering naar God. Niet als vlucht uit deze wereld, wel om er met een extra kracht in te staan, gedragen door God.”

Lees verder op Kerknet.be / Kerk & Leven

bisschop Lode in tuin van WZC Avondvrede te Gent © kris