De zevenslapers van Efeze en een droom van vrede

Ken je het verhaal van de zevenslapers van Efeze? Het komt ook voor in de Koran en inspireerde Louis Massignon tot een interreligieuze bedevaart.

251 na Christus. Zeven broers worden op bevel van de Romeinse keizer Decius in een grot bij Efeze ingemetseld omdat ze hun geloof niet willen afzweren. Je denkt dat ze daar sterven van de honger? Niets is minder waar. Bijna twee eeuwen later wordt de grot ontdekt en wie komen er fris en vrolijk uit? De zegevierende zeven!

En wat nog meer is: ze dragen nu een aureool. Zelf zijn de zeven nog het meest verwonderd. Ze dachten een nachtje te hebben geslapen. Ondertussen heerst er godsdienstvrijheid. De broers leven (en slapen) nog lustig verder en worden rond het jaar 500 als martelaars aan de heiligenkalender toegevoegd. (Na het Tweede Vaticaans Concilie worden ze er weer afgehaald wegens een te grote historische onzekerheid.)

De legende komt niet alleen in de christelijke traditie voor. Wellicht dateert ze van voorchristelijke tijden. In ieder geval dook ze in bovenstaande versie op in een preek van bisschop Etienne van Efese in bij de ontdekking van goed bewaarde (dode) lichamen in een grot in de buurt. De bisschop gaf met het verhaal kleur aan zijn visie op het hiernamaals.

Maar ook in de Koran staat er een heel gelijkaardig verhaal met als levensles: de Dag des Oordeels bestaat, je leven kan in een zucht voorbij zijn. Vergeet nooit ‘als God het wil’ toe te voegen aan je beloftes of afspraken.

Lees verder op Kerknet.be

De zevenslapers van Efeze