Diaken Geert De Cubber mag in oktober mee naar de synode in Rome

Het Vaticaan maakte de namen bekend van de deelnemers aan de synode in oktober. Onder hen diaken Geert De Cubber van het bisdom Gent.

In oktober 2023 vindt in Rome de eerste etappe van de universele fase van het synodale proces plaats. Die etappe neemt de vorm aan van een bisschoppensynode, maar in april besliste paus Franciscus dat ook een aantal niet-bisschoppen eraan mogen deelnemen als volwaardige leden. Op 7 juli maakte het Vaticaan de namen bekend van de deelnemers. Tot de Europese delegatie behoort diaken Geert De Cubber, die in het bisdom Gent als bisschoppelijk gedelegeerde bevoegd is voor catechese, jeugd- en gezinspastoraal.

Het besef dat hij in oktober aan een bisschoppensynode zal deelnemen moet nog wat doordringen bij Geert. Toch hoeft het niet te verbazen dat de keuze op hem viel. Zo speelde hij al in de diocesane fase van het synodale proces een cruciale rol als diocesaan coördinator voor het bisdom Gent. In februari van dit jaar maakte De Cubber ook deel uit van de Belgische delegatie die in Praag deelnam aan de continentale fase voor Europa. Nu mag de diaken uit Evergem dus ook de universele fase van die nu al historische bisschoppensynode meemaken vanop de eerst rij (of toch ongeveer).


Geert De Cubber