dinsdag na 1 jan

Heilige Naam van Jezus (gedachtenis)

Uit de eerste brief van Johannes 2, 29 – 3, 6

Het geloof doet alles anders zien. Het kan een mens radicaal veranderen. Het maakt mensen tot kinderen van God, en doet hen Gods leven delen. Het neemt hen op in Jezus. Dit vraagt anderzijds van de mens een fundamentele stellingname tegen alles wat zonde is.

Vrienden,
u weet dat Jezus rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent. 
Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. 
U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in Hem geen zonde. Ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft Hem nooit gezien en kent Hem niet.


Psalm 98, 1-6

Refr.: De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God.

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.
Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.

Zing voor de Heer bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.
Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de Heer, uw koning, verschijnt.


Vers voor het evangelie (Heb 1, 1-2a)

Alleluia.
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen
heeft God in het verleden
tot de voorouders gesproken door de profeten; 
nu, aan het einde van de tijd,
heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Johannes 1, 29-34

Johannes de Doper is een wegwijzer van Oud- naar Nieuw Testament. Als laatste profeet kondigt hij niet alleen de komst van de Messias aan, maar hij mag Hem ook letterlijk aanwijzen. Zijn zending bestaat erin te getuigen, en dan zelf te verdwijnen naar de achtergrond. Hij moet het heilsinitiatief aan Jezus overlaten.

Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ 
En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

Van Woord naar leven

Vandaag – dinsdag – en de komende tijd elke dinsdag, zal ‘Van Woord naar leven’ verzorgd worden door Ricky Rieter. Ricky is een goede kennis van me. Ze is Nederlandse, woont in Megen, heeft vele jaren franciscaanse retraites begeleid en neemt dagelijks deel aan het getijdengebed van de zusters clarissen waarmee ze zich verbonden voelt. Ik wil haar nu reeds bedanken om haar engagement hier bij Bijbelcitaat.be

Vandaag vieren we het feest van De heilige Naam van Jezus.

Voordat een kind geboren wordt, zien ouders al lange tijd uit naar het kind, en vanzelfsprekend peinzen ze over de naam die ze aan het kindje zullen geven. Meestal houden de ouders die naam geheim totdat het kind geboren is.

Bij Maria en Jozef verliep het allemaal wat anders. Zowel Maria als Jozef krijgen hoog bezoek van een engel. We kennen het verhaal van Maria die aanvankelijk schrikt van het onverwachte en wat vreemde verzoek van de engel. Zo’n hoog bezoek heeft zij nog nooit gehad, – ze is maar een eenvoudig meisje,- en zo’n verwarrende vraag is al helemaal te gek. Ze wordt echter gerustgesteld en geeft, ondanks haar vragen, toch haar ja-woord. Ook Jozef wordt verrast door een engel, die iets onbegrijpelijks vertelt over Maria. Ook hij wordt gerustgesteld. Beiden zullen wel even hebben moeten schakelen, want begrijpen doen ze het niet.

Een naam voor het Kind hoeven ze ook al niet te zoeken. Die Naam wordt hen tevoren al gegeven. Het is een naam met een opdracht, een zending. Dat gebeurt in de Bijbel regelmatig. Bijbelse namen moeten in de praktijk van hun leven waargemaakt worden. Jezus’ Naam betekent: God redt. Redding was er dringend nodig in die tijd, en in de woelige en verwarde tijd van het heden zeker niet minder.

De oudere generatie herinnert zich nog zeker wel dat, als er voor een nieuw te geboren kind een naam gezocht moest worden, het heel belangrijk was dat je niet voorbij zou gaan aan de ouders of grootouders, ooms, tantes. Er bestond zelfs een bepaalde volgorde in. Al lange tijd echter zijn er honderden andere namen ontstaan, die vaak niets meer met de Bijbel of een of andere heilige te maken hebben. Dat wil echter niet zeggen dat jij of ik, geen roeping meegekregen hebben met onze geboorte.

Misschien is het een idee om vandaag eens stil te staan bij je eigen naam. Wat zegt die naam je, ben je er blij mee? Heb je er last van als iemand je bij een verkeerde naam roept? Wat maakt jouw naam uniek? Niet de letters allereerst, maar wel de persoon die je bent. Jij wilt gekend worden in wie jij werkelijk bent. Jij met jouw individuele roeping. Roeping? Om er te zijn, met jouw gaven.

In feite dragen we, als christenen, de Naam van Jezus in ons leven mee. We zijn immers volgelingen van Jezus Christus, we dragen Hem in ons hart. Goed om te weten dat juist Hij het is die óns draagt en die zijn Naam waarmaakt in Zijn reddende aanwezigheid. In die Naam is ons leven gezegend. Mogen we die Naam fluisteren of uitzingen of zelfs uitschreeuwen naargelang onze levenssituatie is. Die Naam heeft een grote kracht, en gaat elke naam te boven.

Wij mogen op deze manier ook naam maken in en met Hem!

Ricky Rieter

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Laten wij ons in het nieuwe jaar plaatsen onder Gods zegen:

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.