Drie adviezen van paus Franciscus voor een geslaagde homilie

Paus Franciscus wijst op het belang van een geslaagde homilie in de verkondiging en geeft daarvoor drie belangrijke aandachtspunten.

Paus Franciscus adviseert zijn collega-priesters, evanals diakens om hun homilie zeker niet te lang te maken en te vermijden dat hun zondagse preken saai of te abstract worden. Eerder had hij bij verschillende gelegenheden al erop aangedrongen om te vermijden dat homilieën een les Bijbelexegese zouden worden of dat ze te moraliserend zouden zijn of zelfs een vorm van entertainment zouden worden. Hij onderstreept dat een geslaagde homilie nooit langer dan 8 en uitzonderlijk maximaal 10 minuten mag duren.