Een beker koel water

Het maandelijkse ‘Woord van leven, uitgegeven door de Focolarebeweging, is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het ‘Woord van leven’ voor deze maand juli.

“Wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.” (Mat 10:42)

De evangelist Matteüs vertelt hoe Jezus zijn twaalf apostelen uitzond naar de steden en dorpen. Hij geeft hun daarbij de opdracht mee het koninkrijk der hemelen te verkondigen, zieken te genezen, vrede te brengen. Zij worden door Jezus nu zelf tot boodschappers van het Goede Nieuws gemaakt. In hen is het God zelf die zich aanwezig stelt en handelt. Door hun getuigenis kan de liefde van God vele anderen bereiken.

Maar naast de specifieke zending van sommigen als apostel, herder of profeet, verkondigt Jezus dat elke christen zijn leerling kan zijn. Iedere gelovige is ontvanger van Jezus’ boodschap en tegelijk moet hij of zij deze uitdragen. Dat geldt voor ons allemaal, al zijn we nog zo ‘gering’, onbekwaam of onhandig. Ieder van ons wordt als leerling van Jezus in staat gesteld om te getuigen van Gods nabijheid.

Wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.”

We hebben allemaal aandacht, zorg, vergeving, vertrouwen ontvangen door een van onze broers en zusters en daarin ervoeren we de liefde en tederheid van de Vader. Op onze beurt moeten ook wij hun de liefde van de Vader laten ervaren, al was het maar door het aanbieden van een glas water.

Chiara Lubich schreef: “Het maakt niet uit of we veel of weinig kunnen geven. Het belangrijkste is ‘hoe’ we geven, belangrijk is de liefde die we geven, ook in een klein gebaar van aandacht voor de ander. Zelfs het geven van een glas water is in Gods ogen op deze manier een groot gebaar. Het Woord van leven van deze maand kan ons helpen om de waarde van al onze handelen te ontdekken: of we nu thuis of op het land werken, in een atelier of bedrijf, of we nu administratie doen of huiswerk, al ons handelen heeft waarde. Alles kan veranderen in attente en zorgzame dienstbaarheid. Inlevende liefde geeft ons nieuwe ogen om aan te voelen wat anderen nodig hebben en om hen te ontmoeten met creativiteit en vrijgevigheid. De vruchten zullen overvloedig zijn! Liefde roept liefde op. De vreugde zal zich vermenigvuldigen omdat er meer vreugde is in het geven dan in het ontvangen.” (1)

“Wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.”

Wat Jezus van ons vraagt is veeleisend: de stroom van Gods liefde niet laten stoppen. Hij vraagt ons om elk mens lief te hebben, met een open hart en concrete dienstbaarheid, en onze eigen maatstaven en onze oordelen achter ons te laten.

Hij wil onze creatieve en verantwoordelijke samenwerking voor het algemeen welzijn, te beginnen met de kleine dingen van elke dag. Maar tegelijkertijd zal Hij niet nalaten ons te belonen. Hij zal altijd aan onze zijde staan, voor ons zorgen en ons vergezellen in onze zending.

Mario uit de Filipijnen vertelt: “Afgelopen jaar gaf ik mijn baan in de Filipijnen op en verhuisde naar Melbourne. Ik vond werk op een bouwplaats als schoonmaker. Uit liefde voor anderen zorg ik ervoor dat de eetzalen altijd schoon en netjes zijn. Er zijn daar mensen die niet geven om netheid. Ik probeer mijn geduld nooit te verliezen. Langzamerhand begonnen deze mensen na de lunch zelf op te ruimen, en na verloop van tijd werden we vrienden en begon ik hun vertrouwen en respect te krijgen. Ik heb de ervaring opgedaan dat liefde aanstekelijk werkt en dat alles blijft wat uit liefde wordt gedaan.”

Letizia Magri en het Woord-van-leven-team

(1) Chiara Lubich, Woord van leven van oktober 2006