Een groot geloof

Het maandelijkse ‘Woord van leven’ is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het ‘Woord van leven’ voor deze maand augustus.

“U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren” Matteüs 15:28

Jezus gaat naar het gebied van Tyrus en Sidon, een vreemd land. Het lijkt erop dat Hij op zoek is naar wat rust en alleen wil zijn om te bidden. Plotseling horen ze het geroep van een vrouw, die net als andere personen in het Evangelie geen naam heeft. Haar aanwezigheid irriteert de leerlingen. Zij vragen Jezus dringend om haar weg te sturen en zo van haar af te zijn. De vrouw laat zich niet afschepen vanwege het feit dat ze een Kanaänitische vrouw is, geen Joodse. Ze is een moeder die wanhopig op zoek is naar redding voor haar dochter, die “gekweld wordt door een demon”. Ze benadert Jezus met vasthoudendheid en wil een persoonlijke ontmoeting met Hem. Ze slaagt erin om zich voor Hem “neer te werpen”. Jezus richt zich met woorden van ongekende hardheid tot haar: “Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren.”

“U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.”

De vrouw accepteert de afwijzing, maar ze kijkt Jezus in de ogen: “Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.” Ze zet Jezus in zekere zin voor het blok. En wat gebeurt er? Hij laat zich vermurwen door de nederigheid van die vrouw, die tevreden is met de kruimels. Zelfs haar geroep lijkt geloof uit te drukken. Ze noemt Hem: “Heer, Zoon van David!”

Haar groot geloof wordt in het Evangelie uitgedrukt in enkele werkwoorden: de vrouw gaat naar buiten en gaat naar Jezus toe; ze roept; huilt; smeekt om genade; ze erkent Hem als Heer en werpt zich voor Hem neer; ze houdt vast aan de zekerheid dat voor de Heer het onmogelijke mogelijk is; ze reageert op Jezus’ hardheid met de logica van de liefde en het geloof van een moeder. “En vanaf dat moment was haar dochter genezen.”

Dit Woord geeft de kracht weer van een levend geloof. En tegelijkertijd toont het de worsteling van de eerste christengemeenschap om zich open te stellen voor de niet-Joodse wereld die zoekende is.

“U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.”

Ons geloof kan soms in crisis komen door een onvoorziene gebeurtenis die al onze plannen in de war gooit, door een ernstige ziekte, door het voortduren van een pijnlijke situatie, maar ook door alle geweld en onrecht in de wereld, door het gebrek aan handelen uit zorg voor onze planeet…  Een van onze zwakheden kan een gebrek zijn aan doorzettingsvermogen en vertrouwen. Maar ook de meest absurde situaties kunnen ons zuiveren en ons helpen om te groeien in het vertrouwen dat Gods liefde veel groter is dan onze plannen, verlangens of verwachtingen.

Dat gebeurde met Saliba, een jonge Syriër van 22 jaar. Ook hij leek gedwongen te worden zijn stad Homs (Syrië) en zijn bejaarde ouders te verlaten. De winkel van zijn vader, een glashandelaar, was tijdens de oorlog verwoest. Net als andere jongeren dacht Saliba dat hij het land moest ontvluchten om elders nieuwe kansen te vinden, maar toch gaf hij niet op. Hij maakte van de gelegenheid gebruik die een hulpproject hem bood om een minimarkt te openen. Nu kon hij zijn medeburgers de kaas, yoghurt en boter verkopen die zijn moeder maakte. Hij heeft al een koelkast en een stroomgenerator. Met zijn bejaarde vader aan zijn zijde kan hij op de dagen dat de supermarkt gesloten is, manden met voedsel uitdelen onder gezinnen zonder bestaansmiddelen.

Door Victoria Gómez en het Woord-van-leven-team

Bron: Focolare.org / Nederland