Een Kerk en een samenleving die niemand uitsluit

Tijdens zijn wekelijkse Angelustoespraak van zondag 30 juni pleitte paus Franciuscus voor een inclusieve Kerk én samenleving waar iedereen welkom is, ongeacht hun verleden.

De paus baseerde zijn overweging op de twee ‘verweven’ wonderen in het evangelie van gisteren: de genezing van een vrouw met bloedvloeiingen toen zij de mantel van Jezus aanraakte, en Jezus die de hand van de dochter van Jaïrus vastnam terwijl Hij haar uit de dood opwekte.

Gods aanraking

Paus Franciscus benadrukte het belang van lichamelijke aanraking in de twee verhalen, die beide gingen over mensen die als ritueel onrein werden beschouwd. “Zelfs vóór de fysieke genezing,” zei de paus, daagt Jezus “een religieuze misvatting uit, volgens welke God de zuiveren aan de ene kant en de onzuiveren aan de andere kant scheidt.”

Hij nodigde de gelovigen uit om dit beeld in hun hart te bewaren: “God is Degene die je bij de hand neemt en je opricht, Degene die zich door jouw pijn laat raken en jou aanraakt om je te genezen en je nieuw leven te geven.”

Een Kerk en een samenleving die niemand uitsluit

“Ondanks al het lijden in dit leven”, zei de paus, “en zelfs in het aangezicht van de zonde, houdt God ons niet op afstand. In plaats daarvan komt Hij dichtbij om zich te laten aanraken en ons aan te raken. Hij verheft ons altijd uit de dood.”

Paus Franciscus nodigde de gelovigen uit om “naar het hart van God te kijken” precies omdat “we een Kerk en een samenleving nodig hebben die niemand uitsluit, die niemand als ‘onrein’ behandelt, zodat iedereen, met hun eigen verhaal, wordt verwelkomd en bemind zonder etiketten of vooroordelen.”

Bron: Vatican-news

Jezus wekt de dochter van Jaïrus uit de dood op.