Een kleine vleugje God laten ervaren

Veel werk van de minderbroeders bevat een stukje verkondiging. Franciscus zelf besteedde hier al veel tijd aan. Binnen het pastorale werk van broeder Jan ter Maat speelt verkondiging bij uitstek een rol. “Verkondiging moet raken aan het leven van de ander”, vindt hij.

“Voor mij is verkondigen vooral de blijde boodschap brengen. Ik voel me wat dat betreft thuis bij Franciscus. Hij zegt: ‘Alle broeders moeten preken door hun daden.’ Nu verkondigen we vaak met woorden; in mijn geval is dat ook zo. Maar zijn opmerking maakt mij duidelijk dat er een link moet zijn met het dagelijks leven, zowel van mezelf als van de mensen tegenover mij.”


Broeder Jan