Een pleidooi voor vertrouwen

In het boek ‘Waag te sterven, christendom, en geloof in je opstanding’ houdt auteur en oud-docent levensbeschouwing Dirk van de Glind een pleidooi voor vertrouwen in onze menselijkheid die voor hem niet los te denken valt van het “Goddelijk Geheim van Liefde”. Zijn boek is een oproep aan het christendom.