Een woordje bij de veertigdagentijd 2021

Kom tot inkeer, en leef !

Lieve mensen,

Kom tot inkeer, en leef !
Het zijn woorden die de Heer spreekt doorheen de profeet Ezechiël (18, 32c), waarmee Hij het volk oproept zich te bekeren. Omdat deze woorden zo kernachtig aangeven waar het in de veertigdagentijd om te doen is, dacht ik dit Bijbelcitaat als thema te nemen voor deze vastentijd.

Tot inkeer komen, en leven…
Het is afdalen in je diepste zelf, daar waar Christus op je wacht jou in Zichzelf op te nemen, opdat je – verinnigd met Hem – zou groeien in Gods liefde. Dit laatste is leven, in de diepste betekenis van het woord. Het is vanuit Hem het leven vieren door de liefde lief te hebben, door haar te beminnen als het hoogste Goed, door haar te belichamen als een feest zonder einde. Het is God dienen en Hem alle lof toezingen. En wel door de naaste ten diepste te eren door hem Gods Vrede toe te dragen doorheen daden van kleine goedheid, diep verbonden met Jezus.

Kom tot inkeer, en leef !
Dit Bijbelcitaat uit Ezechiël zal herhaaldelijk oplichten bij het dagelijks woordje ‘Van Woord naar leven’.

Moge de oproep uit Ezechiël ons leiden als een rode draad in deze komende weken naar Pasen toe.

Alvast voor ieder van u een gezegende veertigdagentijd !

Alle Goeds,

kris