Een woordje bij Pasen 2016

zondag, 27 maart 2016 – Pasen

Geliefde mensen,

goede morgen en een zalig Paasfeest !!

Christus is opgestaan uit de dood… Wat een diep en schoon mysterie toch. Voor wie er zich aan kan toevertrouwen geeft het Vrede, zo’n zalige diepe echte Vrede. Geen zelfgemaakte vrede, maar een ontvangen vrede, geschonken door de Heer zelf. Hij, de levende, legt ze in ons hart, vervult ons hele zijn ermee, om vanuit die vrede te leven, zijn liefde te bezingen, iedereen te ontmoeten.

Dit blij en verlossend gebeuren staat zo in pijnlijk contrast met wat er gebeurd is in Brussel de voorbije week. Triestig toch he wat ze daar hebben gedaan. Hoe bezeten kan een mens toch worden.
We zaten midden in de Goede Week. De instelling van de eucharistie zat er aan te komen, alsook het offer van Goede Vrijdag. En dan die terreur in Brussel. In dagen dat Jezus zijn liefde tot het uiterste toonde en gaf, kwam de vijand te voorschijn, zaaide dood, verderf en angst. Jezus gaf liefde, de bezetene bracht haat. De christelijke gemeenschap zou enkele dagen later (vandaag dus) het Leven vieren, en de bezetene zal eens even de dood komen toejuichen.
Toen, ten tijde van Jezus, was het niet veel beter. Op het hoogtepunt van Jezus’ liefdegave, zichzelf gevend in de eucharistie, zat Judas aan dezelfde tafel. De Heer, een en al liefde, en Judas, bezeten met valse bedoelingen.
Maar doorheen het lijden van Goede Vrijdag en de verlatenheid op Stille zaterdag, heeft het licht van God het gewonnen op de duisternis van de duivel, heeft het Leven het gewonnen op de dood.
En dat, lieve mensen, is nu net Pasen.

Aan dit feest van licht mogen we ons toevertrouwen. Voor mensen die slachtoffer zijn aan de gruwel van IS is dit absoluut geen romantiek, dat hoor je me niet zeggen. Maar dat wilt niet zeggen dat het licht van Pasen geen realiteit is. Dit moeten we als christenen durven uitspreken, we moeten er ons met al onze krachten aan toevertrouwen, het tonen in de keuzes die we maken, in elke daad van liefde die we stellen.

Lieve mensen, moge Pasen dit jaar vrede brengen in onszelf, vrede in de wereld, vrede tussen mensen en volkeren. Moge dit Pasen het kwade doen ophouden te bestaan; het kwaad van IS, maar ook het kwaad in onszelf. Moge al wat duister is smelten als sneeuw voor de zon. Want dat wil de Heer voor ons zijn; licht, warmte en leven.

Een zalige Paasfeest voor u allen !!

kris

nieuws