‘Effeta’, open je – paus Franciscus

De catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 13 december 2023, uit het Italiaans vertaald door Marcel De Pauw msc.

Geliefde broeders en zusters !

Vandaag beëindigen we de cyclus gewijd aan de apostolische ijver. Hierin hebben we ons laten inspireren door het Woord van God om de ijver voor de verkondiging van het Evangelie te helpen groeien. Het gaat over elke christen. Denken we aan feit dat de celebrant tijdens het Doopsel zegt, terwijl de oren en de lippen van de dopeling worden aangeraakt: “Onze Heer Jezus Christus opende de oren van wie niet horen kon, Hij maakte de tong los van wie niet kon spreken. Moge Hij u geven, dat gij het horen en spreken spoedig machtig zijt: dan zult gij luisteren naar zijn woord en uw geloof in Hem belijden…”.