Elke dag opnieuw worden we geroepen om “ja” te zeggen tegen elkaar en tegen God.

Vorige zondag was het ‘roepingenzondag’. Naar aanleiding van dit gebeuren vind je hier deze week enkele getuigenissen van mensen die daarover iets kwijt willen. De getuigenissen dateren uit 2018, maar klinken nog steeds even fris. Vandaag beluisteren we Sam Goyvaerts en Evi Freson, gehuwd koppel.

We leerden elkaar op een jongerenkamp bij de Karmel kennen en groeiden zo naar elkaar toe. We voelden dat het onze weg was om als koppel, als gehuwden, gelovig verder te gaan.

Onze huwelijksviering was een sterke geloofservaring, zowel door de aanwezigheid van zoveel mensen als door Gods nabijheid en liefde.

We gaan niet met z’n tweeën op weg, maar met z’n drieën.Hij gaat met ons mee, net zoals Hij na Zijn opstanding meeliep met de Emmaüsgangers in het verhaal van Lucas, het evangelie in onze huwelijksviering. Uiteraard gaat onze roeping ook na onze huwelijksdag nog verder.

Elke dag opnieuw worden we geroepen om “ja” te zeggen tegen elkaar en tegen God.

We doen ons best om samen tijd te maken om onze persoonlijke relatie met Hem op te bouwen. Het is vandaag de dag niet altijd makkelijk als christen, maar we proberen zo elkaar te bemoedigen in het geloof.

We ervaren onze kinderen als een geschenk uit Gods hand.

Zelf halen we veel vreugde uit ons geloof en voelen we een diepe verbondenheid. We willen deze ervaring graag doorgeven aan onze kinderen en hen een stukje op weg zetten: “God ziet je graag, Hij is er voor jou, je kan erop vertrouwen dat Hij met je meegaat.” Bij God mogen we onszelf zijn, mogen we ons gedragen weten. Onze dochter werd gedoopt in de zondagsviering van Lichtmis en werd net als elke dopeling toegewijd aan Maria. Heel speciaal was hoe we haar op het altaar mochten neerleggen, net zoals Jozef en Maria deden met Jezus toen ze Hem opdroegen in de tempel. We lieten haar even los en vertrouwden haar zo expliciet toe aan Gods handen.

We proberen God een plaats te geven in ons huwelijk door te getuigen van zijn liefde en door het geloof uit te stralen in ons handelen. In navolging van Christus willen we onze eigen belangen aan de kant zetten en ons inzetten voor Gods koninkrijk, al is dat vaak niet eenvoudig. We trachten onze moeilijkheden in zijn handen te leggen en ons tot Hem te richten: “God, help ons en wijs ons de weg”. We gaan samen als gezin op weg door het geloof te vieren in de eucharistie en door, met vallen en opstaan, Jezus’ voorbeeld te volgen in ons dagelijks leven.

Met God en met elkaar worden we alsmaar meer mens.


Bron: Roepingenpastoraal Vlaanderen