‘Elke oorlog is een belediging van God, godslasterlijk verraad!’

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 13 april 2022 had de paus het over de vrede van Pasen.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

We zijn nu halfweg de Goede Week die van Palmzondag tot paaszondag gaat. Beide zondagen gaan over het feest rond Jezus. Maar, het zijn twee verschillende feesten. Vorige zondag zagen we Christus plechtig Jeruzalem binnentreden, feestelijk, onthaald als Messias: voor Hem werden mantels op de weg gespreid (cf. Lc 19,36) en takken van de bomen gesneden (cf. Mt 21,8). De jubelende menigte prijst met luide stem Hij die komt is koning en roept uit: Vrede in de hemel en eer in den hoge! (Lc 18,38). Die mensen vierden feest omdat zij in de intrede van Jezus de aankomst zien van een nieuwe koning die vrede en eer zou brengen. De vrede die door die mensen verwacht werd, was deze: een triomfantelijke vrede, vrucht van een koninklijke ingreep, die van een machtige Messias om Jeruzalem te bevrijden van de bezetting door de Romeinen. Anderen droomden wellicht over het herstel van een sociale vrede en zagen in Jezus de ideale koning die de honger van het volk met brood zou stillen, zoals Hij reeds had gedaan tegelijk met grote wonderen om zo gerechtigheid in de wereld et brengen.

Lees verder op Kerknet.be