Engelen ontvangen en Christus herbergen

God ontvangen zonder het in de gaten te hebben, het overkwam Abraham en Sara. Een meditatie van Pieter-Paul over gastvrijheid bij het beeld Angels Unawares, van de Canadese beeldhouwer Timothy Schmalz.

‘Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’ Deze zin uit de brief aan de Hebreeën (13,2) verwijst naar het verhaal in het boek Genesis (18,1-15) waarin Abraham en zijn vrouw Sara aan drie vreemdelingen gastvrijheid verlenen. Een van de drie mannen (of alledrie?) is God. De lezer weet dat, maar Abraham en Sara niet. Voor hen zijn het gewoon drie onbekende reizigers. Zonder dat ze het wisten, ontvingen zij God zelf of zijn engelen. 

Lees verder…