Europese bisdommen bidden voor Oekraïne

Op vrijdag 16 september 2022 wordt in alle bisdommen in Europa opnieuw gebeden voor vrede in Oekraïne en in Europa, een initiatief van de CCEE.

Op vrijdag 16 september 2022 wordt op initiatief van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) opnieuw in heel Europa gebeden voor de vrede in Oekraïne. Rusland viel ruim een half jaar geleden, op 24 februari, zijn buurland Oekraïne binnen. Daarop werd op Aswoensdag (2 maart) al een eerste keer een gebedsdag voor de vrede gehouden. 

Bovendien heeft paus Franciscus op 25 maart, op het feest van Maria Boodschap, de mensheid als geheel en Oekraïne en Rusland in het bijzonder toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Nu vraagt de CCEE om in elk bisdom een hele dag te bidden voor vrede in Oekraïne en Europa. Concreet kan dat gestalte krijgen met de aanbidding van het heilige sacrament en het opdragen van een eucharistie. Voor de gelegenheid wordt ook een gebed verspreid dat in parochies, gemeenschappen of elders samen kan worden gebeden. 

De Nederlandse bisschop Hans van den Hende kondigt in een brief aan priesters, diakens en pastoraal werkers van het bisdom Rotterdam aan dat dit in Nederland gestalte zal krijgen met een gebedsestafette. In het bisdom Rotterdam is voor de basiliek in Schiedam gekozen als diocesane plek om samen te komen voor gebed. Gelovigen kunnen ook vanuit thuis meebidden, zegt de bisschop. 

Er wordt ook een gebed van emeritus paus Benedictus XV verspreid om bij deze gelegenheid te bidden.

Gebed om vrede

Tot U, Vredevorst, richten we ons gebed voor de vrede,
waarnaar wij zo vurig verlangen.
Uit uw goddelijke hart hebt Gij over de wereld de liefde doen uitstralen,
opdat alle tweedracht zou worden weggenomen
en onder de mensen alleen de liefde zou heersen.
Terwijl Gij op de aarde rondwandelde,
hebt Gij het tederste medelijden getoond met de ellende van de mensen.

[….]

Beziel regeerders en volkeren met zachtmoedige gevoelens,
maak een einde aan de verdeeldheid die de volkeren uiteenscheurt
en geef dat de mensen elkaar de kus van de vrede schenken,
Gij die de mensen tot broeders gemaakt hebt met de prijs van uw bloed.

En zoals Gij eens de oproep van de apostel Petrus: ‘Red ons, o Heer, want wij vergaan!’
welwillend hebt beantwoord door de woeste zee te doen bedaren,
verhoor zo vandaag goedgunstig onze vertrouwvolle gebeden,
door het aanschijn van de wereld te vernieuwen
en haar in de rust en vrede te herstellen.

En U, allerheiligste Maagd,
help ons evenals in andere tijden van zware beproevingen,
bescherm ons, red ons.
Amen.

Emeritus paus Benedictus XV

Bron: Kerknet.be