“Ga de weg van de kinderen van het licht.”

Het maandelijkse Woord van leven, uitgegeven door de Focolarebeweging, is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor deze maand maart.

“Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.”

Efeziërs 5:8-9

Paulus schrijft aan de gemeenschap van Efeze, een grote stad waar hij had gewoond, gedoopt was en het Evangelie had gebracht. Waarschijnlijk bevindt Paulus zich op het moment dat hij de brief schrijft in Rome. Daar zit hij in hechtenis. Het is voor hem een moeilijke situatie, maar toch schrijft hij aan deze christenen over de schoonheid van het plan van God met de groeiende Kerk. Hij herinnert de Efeziërs eraan dat zij door de gaven van de doop en het geloof zijn overgegaan van de duisternis naar het licht.

Paulus roept hen op steeds meer te groeien in het geloof en in het volbrengen van Gods wil. Voor het dagelijks leven betekent dat: telkens opnieuw beginnen om de roeping te volgen die ze hebben ontvangen. En dat is: de weg van de liefde te gaan.

“Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.”

Ook wij, christenen van de eenentwintigste eeuw, zijn geroepen om kinderen van het licht te zijn. Misschien beschouwen we ons daarvoor wel ongeschikt. We kennen onze beperkingen of die van anderen. Hoe kunnen we met goede hoop verder gaan, ondanks donkere wolken en onzekerheden die soms boven ons hoofd hangen?

Paulus bemoedigt ons: het is het Woord van God dat ons licht geeft als we het werkelijk beleven. Dat stelt ons in staat om als “sterren te schitteren” in deze wereld die op zoek is naar oriëntatiepunten.(1)

Chiara Lubich schreef ooit: “Iedere man, iedere vrouw kan als een andere Christus een bijdrage leveren, waar dan ook: thuis, op het werk, in de wetenschap, de kunst, de politiek. Wanneer we zijn Woord beleven, worden zijn gedachten onze gedachten, zijn gevoelens onze gevoelens. Dat geeft licht voor alles wat we doen, het corrigeert ons op onze weg en stuurt elk aspect van ons leven.

Onze ‘oude mens’ ligt altijd op de loer en zet ons ertoe aan ons terug te trekken in onze privésfeer om alleen maar bezig te zijn met onze eigen kleine belangen, om de mensen die op onze weg komen te vergeten en ons niets aan te trekken van het algemeen belang, van de noden van de mensen om ons heen. Laten we daarom opnieuw ruimte geven aan de liefde in ons hart. Dat zal ons helpen om te ontdekken wat wij kunnen betekenen in onze directe omgeving, in de samenleving of in de wereld.”(2)

“Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.”

Wanneer het licht van het Evangelie leven wordt in mensen en in gemeenschappen, geeft dat een enorme impuls van hoop en versterkt het de verbondenheid, ook in tijden van crisis. Een jonge man uit de Filipijnen, Jun, vertelde dat zijn gemeenschap precies in de tijd van de covidpandemie werd getroffen door een grote brand, waarbij veel gezinnen alles verloren: “Ook al zijn we arm, toch wilden mijn vrouw Fiore en ik iets doen om te helpen. Ik sprak over de situatie met een groep motorrijders waar ik deel van uitmaak, ook al wist ik dat zij net zoveel te lijden hebben als wij. Toch staken zij meteen de handen uit de mouwen. We hebben blikjes sardientjes, spaghetti, rijst en andere etenswaren naar de slachtoffers van de brand gebracht. Ook al was niemand van ons rijk, we hadden toch altijd wat te delen met de anderen.”

Laten ook wij ons aanspreken door wat in het diepst van ons hart schuilt en de weg van de liefde gaan. De goede vruchten die dat voortbrengt – goedheid, rechtvaardigheid en waarheid – zijn een vreugde in de ogen van God en worden een getuigenis van het goede leven van het Evangelie, meer dan veel mooie woorden.

En laten we niet vergeten dat we de steun krijgen van al degenen met wie wij deze ‘heilige reis’ van het leven delen. Het goede dat we ontvangen, de wederzijdse vergeving die we ervaren, het delen van materiële en geestelijke goederen: allemaal kostbare geschenken die ons nog meer versterken in onze keuze voor de liefde.

De grootste steun komt van Jezus. Hij heeft beloofd: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”(3). Hij, de Verrezene, is de bron van ons christelijk leven. Hij is altijd bij ons. Hij verwarmt ons hart en verlicht onze geest.

Letizia Magri en het team van het Woord van leven

(1) Vgl. Filip. 2:15.

(2) Chiara Lubich (1920-2008), stichtster van de Focolarebeweging, in: Woord van leven van september 2005.

(3) Mat. 28:20.