Gastenboek

Wilt u ook graag een reactie op het Dagelijks Bijbelcitaat versturen? Dit kan door het formulier in te vullen die zich op deze pagina bevindt.

Een greep uit de vele reacties van mensen die dagelijks het Bijbelcitaat per e-mail ontvangen:

Bij deze wil ik u danken voor de dagelijkse Bijbelcitaten. Zijn ideale momenten om eens te bezinnen.
Zeer veel dank, voor deze prachtige website. Dagelijks wordt hier door ons gezin gebruik van gemaakt. De heldere uitleg bij ‘Heilige van de dag’ op Witte Donderdag’ helpt ons om nog dieper in het mysterie van Pasen te gaan. En dat maakt dat het geloof steeds meer gaat leven! Hartelijk dank!!
Het dagelijks bijbelcitaat is ondertussen erg belangrijk geworden voor mij. Ik kan Kris daar niet genoeg voor bedanken. Wat een titanenwerk! Hopelijk krijgt Kris genoeg hulp want elke dag 2 uur bezig zijn is te lang. Een dikke merci uit de grond van mijn hart....
Dagelijks en al een lange tijd lees ik met vreugde de lezingen , de overweging en bid het gebed mee. Hartelijk dank voor dit dagelijks voedsel en de vaak diepgaande en persoonlijke overdenkingen. Ze ondersteunen de 'verborgen omgang' met de Levende. Vrede en alle goeds voor jullie!
Kris, nogmaals dank ik u van ganser harte voor de dagelijkse steun die jij ons biedt. Nu de vasten voor de deur staat wil jij ook hier de helpende hand zijn : wij bidden God dat wij inderdaad Hemzelf in onze zwakheid mogen ontvangen. "Heer,, kom ons ongeloof ter hulp"
Beste Kris, ik sta vol bewondering voor uw dagelijkse commentaar op de 'Lezingen van de Dag'. Men moet het maar doen. Ikzelf ben nu geen pilaarbijter maar uw teksten geven, voor mij althans, regelmatig stof tot nadenken. Sedert mijn echtgenote een tijdje geleden overleden is durf ik nogal regelmatig uw tekstjes meenemen op mijn dagelijkse bezoeken aan het kerkhof om daar efkens te mediteren ipv een Onze Vader of een Weesgegroetje te bidden. Alvast bedankt Chris voor uw inzet. Groetjes, W.T.
Ik gebruik deze app nog maar 14 dagen, maar wat een openbaring! Dank je Kris, zo verzorgd en up to date. zalig! Vandaag op Allerheiligen ontdekte ik ook je verhaal. Je bent gezegend. Je bent een voorbeeld. Vrede en alle goeds

Wat mooie bedenkingen vandaag bij het levenseinde door Kolet Janssen! Proficiat om je positieve kijk en groot geloof! Heel veel dank!

Dank Kris voor je dagelijkse inspiratie en leestips. Je “vertaalt” de bijbel naar het gewone leven in het Hier en Nu en dat helpt. Door jouw woorden, geef ik richting en meer diepgang aan mijn leven. Hartelijk dank en veel moed om door te gaan.

Ik tracht reeds jaren jouw commentaren te volgen en ook al de andere teksten te lezen. Soms zijn er perioden dat ik letterlijk niets lees maar ik behoud de dagelijkse mail, anders kom ik met NIEMAND meer in gesprek over geloof... Dankbare groeten. En veel moed om verder te verkondigen.

Dank dank Kris. Je bent onmisbaar !

Wat een prachtig interview van Erik Galle dat we mochten bekijken en beluisteren vandaag op het feest van de H. Benedictus . Hartelijk dank daarvoor! De woorden zinderen na!

Beste Kris, graag wil ik je gewoon eens extra bedanken voor je trouwe aanwezigheid, voor al wat we van u mogen ontvangen. Het zet mij alvast iedere keer opnieuw aan om mét Jezus en in zijn vreugde op pad te gaan.

Graag ook eens een woordje van dank aan de mensen achter de schermen die deze website verzorgen. Ze ziet er altijd prachtig uit, de site navigeert zeer vlot en de kwaliteit van de foto's is altijd zeer hoog. Gefeliciteerd dus voor die professionele aanpak.

Gisteren reden we met een volle auto naar de charismatische pinksterviering in Mol. In de auto deelden we ons geloof en het kwam te pas dat er nog medepassagiers zoveel hadden aan jouw dagelijks Bijbelcitaat. 't Verwonderde me maar deed me ook deugd ('k dacht: dat moet ik Kris zeker mailen). Ik vind dit persoonlijk voor jou zeker bemoedigend (deed mij zelfs deugd en 't gaf me vreugde). Maar ze vertelde me meer: ze gaf me ook de raad om de leestip zeker aan te klikken (deed ik niet of zelden) en inderdaad, vandaag stond er een heel mooi artikel in. Ik ga dit in de toekomst zeker meer doen en zo verspreiden zich de zaadjes in allerlei vormen en kleuren. Hoe mooi toch hè die geloofswereld. Wat zijn we rijke begenadigde mensen!!! Alle lof aan de Heer. 

Als trouwe volger van het Dagelijks Bijbelcitaat lees ik iedere dag uw commentaar bij de Bijbellezingen. U bent daardoor voor mij een geestelijk begeleider geworden die mij dag na dag oproept en inspireert om als christen in het leven te staan en beeld van Jezus te zijn in de relatie en de omgang met andere mensen en met de wereld. U bent doorheen de jaren een 'vriend' geworden die, al hebben wij elkaar nooit ontmoet, mij heel nabij is. Daar ben ik u erg dankbaar voor.
Zo fijn dat ik dagelijks zo mee kan bidden.

In de Bijbelteksten en je overweging vandaag ervaar ik Woorden ten leven die recht in het hart binnenkomen... 
(Anne Marie)

Kris, met vreugde in mijn hart wil ik je dank zeggen voor wat je elke dag voor ons doet en veel voor mij betekent. Het Bijbelcitaat is een straal van genade dat elke dag bij ons binnen valt. Moge de Heer jou en uw werk zegenen zodat het veel vrucht voort brengt. Van harte. M.

Dag Kris, Eerder toevallig kwam ik op uw site en onmiddellijk klikte het. DAT IS HET! Heb me onmiddellijk ingeschreven en heb ook 3 afleveringen ontvangen. Dat de Heer je mag blijven zegenen in je leven en je werk. Marieke.
Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw woord dat u dagelijks met de lezingen meegeeft. Uw praktische raad treft mij steeds. Ja, Kris, geweldig is het wat u doet. Moge de H Geest mij helpen uw boodschap ook waar te maken. Zr. Trees.

Dank voor het helpen belichten van de weg die we te gaan hebben.

Veel dank voor uw inzet om dagelijks de nabijheid en liefde van onze God uit te dragen.

Beste Kris, ik wil je langs deze weg van harte danken. Dank voor de inspirerende woorden die je mij dagelijks schenkt, voor al de moeite die je daarin steekt.