Reacties op het Dagelijks Bijbelcitaat

Wilt u ook graag een reactie op het Dagelijks Bijbelcitaat versturen? Dit kan door het formulier in te vullen die zich op deze pagina bevindt.

Een greep uit de vele reacties van mensen die dagelijks het Bijbelcitaat per e-mail ontvangen:

Het helpt mij God blijvend aanwezig te laten zijn in mijn leven.

Het geeft stof om over na te denken !

Het geeft stof om over na te denken !

Ik zal proberen er in mijn dagelijks werk, werk van te maken.

Aangezien ook ik zoekende ben, zou ik het zinvol vinden mocht ik dit ook toegestuurd kunnen krijgen.

Ik ervaar het als goed de dag te starten met een Bijbelcitaat.

Misschien is dit een goede stap om weer aansluiting te vinden bij hetgeen ik toch te sterk ben verloren.

Het Dagelijks Bijbelcitaat helpt me om dagelijks een momentje van evangelische verdieping te hebben, waar ik anders toch zo moeilijk toe kom.

Hou nog veel mensen wakker met deze dagelijkse citaten !

Deze citaten brengen elke morgen rust en wijsheid. Het doet me goed.

Bedankt voor deze dagelijkse lessen !

Het doet goed ’s morgens met de Bijbel op te staan.

Het geeft mij intenser leven.

’s Morgens lees ik de citaten bij het opstarten van mijn pc. Outlook express blijft door de dag openstaan zodat ik meermaals het citaat voor ogen krijg. Het is, alleen al omdat het er staat, een oproep om de Heer even aan te spreken.

Ik ga voor een maand mee met de Damiaanbouwkampen op een arme plek in India. Ik neem van de voorbije citaten een pakje mee en mediteer er gewoon verder.

Graag zou ik de bijbelcitaten ontvangen. Ik kom er namelijk niet toe om iedere dag in de Bijbel te lezen.

Het Dagelijks Bijbelcitaat is intussen een gezonde kleine verslaving geworden.

De citaten laten me een stukje God proeven.

We kregen de tip voor het ontvangen van het Dagelijks Bijbelcitaat doorgestuurd door een familielid die er telkens weer een stukje ‘leven’ in ervaart.

Het is een rustpunt bij het begin van de dag.

Het dagelijks bijbelcitaat is een kostbare parel. Het is het woord van God : een richtwijzer en een lamp op ons levenspad !

Het dagelijks bijbelcitaat is een kostbare parel. Het is het woord van God : een richtwijzer en een lamp op ons
levenspad !

Elke morgen, alvorens de dag te beginnen, sta ik even stil bij het aangeboden vers. En telkens, wanneer ik doorheen de dag mijn mail check, krijg ik het vers onder ogen… als een speldeprik… een pijl naar de hemel.

Ik doe graag mijn mailbox open met Gods Woord… Zo is mijn dag anders gekleurd.