Gastenboek

Wilt u ook graag een reactie op het Dagelijks Bijbelcitaat versturen? Dit kan door het formulier in te vullen die zich op deze pagina bevindt.

Een greep uit de vele reacties van mensen die dagelijks het Bijbelcitaat per e-mail ontvangen:

Hartelijk dank om dagelijks het Woord van God te ontvangen door het Bijbelcitaat. Zo kan ik mijn dag in Zijn liefde beginnen. (30.9.2020)

Ik wil u danken voor het mooie Bijbelcitaat iedere dag, alsook het Woord naar leven. Moge vele mensen geraakt worden door Gods Woord. (29.09.2020)

Beste Kris, uit dankbaarheid en respect voor het dagelijkse Bijbelcitaat even een klein berichtje. Geweldig dat u dat elke dag klaarspeelt om zo'n waardevolle meditatieve teksten, lezingen enz. klaar hebt voor de vroege morgen ondanks uw eigen gezin, werk en zo meer. Ik kijk er elke dag naar uit en het hoort gewoon bij mijn leven. Het geeft rust, bezinning en doet leven. Mijn waardering is groot als ik zie hoe u de vele actieve gebeurtenissen van het leven, alles wat er in de kerk en samenleving speelt, weet te zoeken en mee deelt zodat je er in eigen persoonlijk leven iets mee kunt doen. Het geeft hoop en vertrouwen, en het verdiept je gebedsleven, en ook de zorg en solidariteit met en voor je medemensen, zeker in deze tijd van het corona virus. Nogmaals hartelijk dank Kris, vrede en alle goeds voor uw gezin en mooie apostolaatswerk. Zr.M. (25.9.2020)
Beste Kris, dank voor het iedere dag weer verzorgen van het Bijbelcitaat, de lezingen en de overdenking.  Zij zijn voor mij een hulp geweest om weer dagelijks met God in contact te zijn. Gods zegen en Geest toegebeden! (16.9.2020)

Beste Kris, vooral de combinatie Bijbelteksten, Van Woord naar leven en de Leestip bevallen ons goed. Dank voor alle betrokkenheid en inzet, naast uw dagelijkse baan als pastoraal werker en uw taak in uw gezin. (15-9-2020)

Dank om het Dagelijks Bijbelcitaat. Het doet mij veel deugd om gedurende de dag er even op terug te vallen. (10.9.2020)

Proficiat, en wat een mooie uitgave. De corona heeft jullie niet doen stil zitten. Bedankt. (10.9.2020)

Het is fijn om iedere morgen, na de Nachtwake, Bijbelcitaat te ontvangen. Mag ik opmerken dat de site van voorheen voor mij beter te lezen was? Rustiger, omdat de achtergrond creme kleurig was en niet zo spierwit als deze. Dank je wel Kris voor al je goede zorgen voor ons. (10.9.2020)

Ik wil u zeer hartelijk danken voor de grote rijkdom die u ons elke dag bezorgt, en ook zo mooi ingekleed! Van harte dank! (10-9-2020)

Ik wil u heel erg bedanken voor de dagelijkse mooie inspirerende woorden. Ik stel dit zeer op prijs en waardeer al uw tijd dat u hierin steekt.  (8-9-2020)

Gefeliciteerd met de nieuwe look. Fris ogend en uitnodigend om te lezen. Dankbaar voor het spiritueel voedsel dat ik elke dag mag ontvangen. (8-9-2020)
Al geruime tijd krijg ik dagelijks het bijbelcitaat en alle bijbehorende teksten in mijn mailbox. Het wordt tijd je daarvoor persoonlijk te bedanken. Allereerst is het altijd een oproep/wenk om mijn christen zijn ook daadwerkelijk te leven. Verder is het fijn me met andere lezers verbonden te weten, zeker in wat woestijnachtige tijden. Maar ook jouw persoonlijke overwegingen vind ik liefdevol en inspirerend. Het is zo duidelijk dat je zelf in en vanuit Gods liefde leeft dat je niet anders kunt dan dit vuur overbrengen. Ik heb zelfs de indruk dat sinds Pinksteren je taal nog extra ‘begeesterd” is. Dus veel dank uit mijn hart.

Het is een fijn begin van de dag, om op deze manier de dag in te gaan gericht op onze Hemelse Vader.

Het ‘Van Woord naar leven’… de duif van de H.Geest is bij jou niet voorbij gevlogen, meermaals ben ik er diep door getroffen. Hoe kan je toch telkens vanuit het Evangelie, getoetst aan onze menselijke zwakheid, een boodschap van hoop en steun geven om verder te gaan of zelfs van koers te veranderen of het spoor dat je bloot gelegd hebt te volgen om schatten te vergaren die niet vergaan!

Deze website is echt dagelijks geestelijk voedsel.

Ik lees het dagelijks en gebruik er zelf geregeld gedachten en /of zinnen uit om iets moois en zinvol te vinden voor teksten in gebedsdiensten en uitvaarten.

Elke ochtend bij het ontbijt lees ik het Dagelijks Bijbelcitaat voor.

Reeds een héle tijd ontvang ik het Dagelijks Bijbelcitaat en ik dacht net, stel dat het afgelopen is, niet meer die ‘trouwe vriend’ s’morgens heel vroeg… Ik zou het vreselijk missen! Het aantal keren dat het me de moed gaf om aan de dag te beginnen… en met een glimlach dan nog (die er vaak komt nà het lezen ervan). Het moet nièt gemakkelijk zijn , inderdaad, je hebt je werk, je gezin, nog jonge kinderen… Maar Kris, jij kent de vruchten niet ervan, nù nog niet, maar het kunnen er ontelbaar veel zijn. Het waait waar het wil, die dagelijkse woorden… Dankbaar.

Ik wil u bedanken voor u dagelijkse inzet voor het Bijbelcitaat . Ik lees het dagelijks, beknopt of meer uitgebreid. Het geeft me moed in moeilijkere omstandigheden en schenkt vertrouwen dat ik er niet alleen voor sta. Het schept in zekere zin ook gemeenschap omdat het door vele andere mensen ook gelezen en geleefd wordt.

Dank voor de dagelijkse Bijbelwoorden en al het werk erachter. Ik geniet ervan. Het laat me dagelijks even stilvallen en doet me mijn geloof te overdenken…

Ik kijk er vol vreugde naar uit ’s morgensvroeg. Het draagt me doorheen het zo moeilijke leven!

Dank voor alle moeite. Dit zijn belangrijke vruchten die jij voortbrengt. Jezus zal ons vragen wat onze vruchten zijn geweest; hoe we onze talenten hebben gebruikt. Met het Dagelijks Bijbelcitaat zaai je bij zovele mensen. Zaden die tot vruchten mogen leiden. Elke dag. Dank!

Uw woorden geven ons steeds een punch, iedere dag opnieuw, om in Gods liefde te wonen en te handelen.

Beste Kris, hierbij wil ik u hartelijk danken voor al het werk dat u dagelijks voor ons verzet. Al vaak heb ik mij afgevraagd waar u de tijd en de energie vandaan haalt om ons elke dag zulke mooie teksten te laten lezen. Met een druk gezin en een enerverende baan lijkt mij dit voor u geen kleinigheid. Elke ochtend trek ik naar mijn kamer en open als eerste het Bijbelcitaat om de Liturgie van de dag te lezen. Uw ‘Woord van Leven’ geeft mij vrede, troost en rust en ik ervaar dagelijks waar het leven ten diepste om gaat. God liefhebben en elkaar beminnen. De Minne en de minne en hoe die zich tot elkaar verhouden. Met vallen en opstaan overigens hoor. Tenslotte bid en hoop ik dat u dit mooie werk nog heel lang mag blijven volhouden en wens u ook: Vrede en Alle Goeds,