Gebedsvideo paus januari: broederlijkheid tussen religies

In dienst van de broederschap

Gebedsintentie voor de evangelisatie – broederschap onder de mensen

Moge de Heer ons de genade schenken om in volledige gemeenschap te leven met onze broeders en zusters van andere religies, waarbij we voor elkaar bidden en openstaan voor iedereen. 

Overweging

De vrijheid tot het hebben van een geloof of overtuiging is een mensenrecht dat nooit kan worden opgeschort, zelfs niet in tijden van oorlog of noodtoestand. Zo staat het in de VN-verdragen voor Burgerrechten en Politieke Rechten (BuPo) uit 1966. Maar uiting geven aan je geloof of aan een godsdienstige activiteit deelnemen valt onder de ‘vrijheid van meningsuiting’. Dat recht is minder absoluut. Zo mag volgens internationaal recht godsdienstvrijheid niet worden misbruikt voor discriminatie of haatzaaien. De nationale wet kan dus grenzen stellen aan de godsdienstuitoefening. Recent werden bijvoorbeeld religieuze bijeenkomsten beperkt om de publieke gezondheid te beschermen. En onverdoofd slachten verboden in naam van het dierenwelzijn.

Toch worden die rechten en vrijheden nog niet overal gerespecteerd. In sommige landen staat op godslastering de doodstraf. En gewoonlijk staan autoritaire regimes op zijn minst gezegd argwanend tegenover religieuze uitingen en instellingen. China zou daar een voorbeeld van kunnen zijn.

Maar het is goed om ook in eigen boezem te kijken en daar mijn eigen onrust op te merken voor al wat mij vreemd lijkt. Elke onbekende kan immers een bedreiging zijn, en dat stoort. Als ik die tegenkom word ik gewaar hoe mijn lichaam in stelling wordt gebracht tegen een mogelijke aanval, en allerlei veroordelende gedachten spoken al door mijn hoofd. Dat zijn gewone menselijke reacties. Maar mijn ziel kan rust vinden – in God. De Heer troost me en stilt de storm in mij. Hij maakt het mogelijk dat ik iedereen onbevangen en vol mededogen tegemoet kan gaan.

Bron: Kerknet.be