Gebedsvideo van de Paus voor oktober 2020: leken in de Kerk

Pleidooi van Franciscus voor meer vrouwen op plaatsen in Kerk waar grote beslissingen worden genomen

Gebedsintentie voor de evangelisatie – De zending van de leken in de kerk 

We bidden dat leken, vooral vrouwen, op grond van hun doopsel, meer inspraak mogen hebben op plaatsen van verantwoordelijkheid in de Kerk. 

Overweging

De Kerk zit in een echte transitie. 60 Jaren terug was de Kerk vooral een zaak van de clerus met leken als ontvangers en uitvoerders van bisschoppen en priesters. We vinden het vandaag vanzelfsprekend dat leken een rol opnemen in de Kerk. Christus zendt immers elke persoon, rust hen daartoe uit, en blijft hen nabij (Matteüs 28,16-20). Maar we mogen niet vergeten dat dit een evolutie is die zich in de laatste decennia aan het voltrekken is. 

In België werken nu al meer leken dan priesters in de katholieke kerken. Dat blijkt uit het Tweede jaarrapport van de Kerk, dat de Bisschoppenconferentie van België eind 2019 publiceerde. In alle Belgische bisdommen samen zijn 2.038 leken benoemd door een bisschop, naast 1.940 benoemde priesters. Ook in de opleidingen weerspiegelt het groeiend aandeel leken zich. Er zijn ook steeds meer vrouwen. Van de meer dan 7.000 personen die in de Kerk in België een of andere verantwoordelijkheid dragen of taak vervullen is 55 procent vrouw. 

Toch bidden we met de paus dat leken meer inspraak wordt gegund. Bevoogdende machtsverhoudingen komt men in het menselijk verkeer overal tegen. “Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Wie de grootste wil zijn…” (Marcus 10, 43)

Bron: Gebedsnetwerk van de Paus