Geen geld als erfenis, maar wijsheid uitgezaaid in kleinkinderen!

In zijn negende catechese over de oude dag tijdens de algemene audiëntie van woensdag 11 mei 2022 sprak de paus over de Bijbelse heldin Judith.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

Vandaag gaan we over Judit spreken, een bijbelse heldin. Het slot van het boek dat haar naam draagt – we hebben een gedeelte beluisterd – geeft een samenvatting van het leven van deze vrouw die Israël verdedigde tegen zijn vijanden. Judit is een jonge deugdzame joodse weduwe. Dankzij haar geloof, haar schoonheid en haar sluwheid redt zij de stad Betulia en het volk van Judea van de belegering door Holofernes. Holofernes was generaal van Nebukadnessar, koning van Assyrië een gewelddadige en misprijzende vijand van God. Door haar sluwe manier van handelen was zij in staat de vijandige alleenheerser die tegen haar land was, te onthoofden. Deze vrouw was moedig, maar had ook geloof.

Lees verder op Kerknet.be