Geen lust, maar liefde en tederheid

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 17 januari sprak paus Franciscus over de ontucht die de schoonheid van de seksualiteit ten gronde kan richten.

Geliefde broeders en zusters, goedendag !

We vervolgen onze weg over ondeugden en deugden. De oude Vaders leren ons dat, na de gulzigheid, de tweede “duivel”, de ondeugd die zich steeds aan de poorten van het hart verbergt, de ontucht is. Zoals de gulzigheid de vraatzucht ten aanzien van voedsel is, zo is deze tweede ondeugd als het ware “vraatzucht” ten aanzien van een andere persoon. Het gaat om de vergiftigde relatie die mensen met elkaar onderhouden, vooral in de sfeer van de seksualiteit.