Geestelijke barmhartigheid – Teksten ‘om gelovig op te laden’

Al drie en een half jaar schrijft Erik Borgman wekelijks een column voor de website Huis van Dominicus in Utrecht (www.huisvandominicus.nl), onder de noemer: ‘Tekenen in de tijd’.  Ze signaleren Gods betrokkenheid bij de wereld en het leven van elke dag en suggereren manieren om daarop te antwoorden. Dit weekend verschijnt er een bundel met negenenveertig – zeven keer zeven – van deze columns, gegroepeerd volgens de zeven zogenoemde ‘geestelijke werken van barmhartigheid’. In de inleiding belicht Borgman het belang van deze geestelijke barmhartigheid.