“Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.”

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen.

“Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.” Matteüs 5:4

Wie is er in zijn eigen leven niet eens overvallen door een groot verdriet? En kennen we allemaal niet mensen bij wie het leed overliep in tranen?  Daarnaast brengen de massamedia beelden van leed uit de hele wereld ons huis binnen. Ons hart dreigt zelfs onverschillig te worden voor die hele stroom van lijden die over ons heen komt.

Ook Jezus heeft gehuild. Hij kende het lijden van zijn volk, dat slachtoffer was van een buitenlandse bezettingsmacht. Vele zieken, armen, weduwen en wezen, verschoppelingen en zondaars stroomden naar Hem toe om naar zijn genezende woorden te luisteren en weer gezond te worden naar ziel en lichaam.

In het evangelie van Matteüs is Jezus de Messias, die de beloften vervult die God aan Israël had gedaan. Daarom verkondigt Jezus:

“Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.”

Jezus is niet onverschillig voor onze wederwaardigheden. Hij doet alles om ons hart te genezen van egoïsme , om onze eenzaamheid op te heffen, om kracht te geven aan ons handelen.

In haar commentaar bij ditzelfde Woord van het evangelie schreef Chiara Lubich het volgende: “Met deze woorden wil Jezus treurenden niet enkel tot berusting brengen door een toekomstige beloning te beloven. Nee, Hij denkt ook aan het heden, want zijn rijk is hier al aanwezig, ook al is dat nog niet op een definitieve manier. Zijn rijk is aanwezig in Jezus zelf, die de dood heeft overwonnen. En het is ook aanwezig in ons hart. We ervaren het als we zien wat daden van liefde in moeilijke situaties kunnen uitwerken, bij onszelf en bij onze lijdende naasten. Zo kan deze zaligspreking van Jezus nu al tot vervulling komen. We mogen in zijn koninkrijk geloven en dit geeft ons nieuwe kracht om het lijden en de beproevingen van het leven te dragen en om anderen te helpen in hun moeilijkheden. We leren moeilijkheden te zien zoals Hij ze heeft gezien: als middel tot verlossing.”

“Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.”

In de school van Jezus leren we om instrument te zijn van de tedere liefde van de Vader. De liefde opent de weg naar een nieuwe wereld en een samenleving die van binnenuit geneest. De liefde maakt de aanwezigheid van God onder de mensen mogelijk. Hij is een onuitputtelijke bron van troost en kan iedere traan drogen.

Iets daarvan spreekt uit de ervaring van Lena en Philippe uit Libanon. Zij schreven: “Beste allemaal, we danken jullie voor jullie wensen in dit bijzondere jaar. Het gaat ons goed en we doen ons best om niet met het virus in aanraking te komen. Maar omdat we volop bezig zijn met de actie “Steun Libanon”[3], kunnen we niet altijd thuisblijven en gaan we iedere drie of vier dagen naar buiten en zorgen voor de dringende behoeften van enkele gezinnen: geld, kleding, voeding, medicijnen, enz. De economische situatie in ons land is erg slecht. Maar de voorzienigheid ontbreekt niet. Dat is voor ons een bevestiging van de liefde van God die zich niet laat overtreffen in edelmoedigheid.”

Letizia Magri