Gevangenisdirecteur en sociale activist worden Vredesambassadeur

De nieuwe Vredesambassadeurs van Pax Christi Vlaanderen worden op 10 december ‘coronaproof’ gehuldigd.

De vredesbeweging Pax Christi Vlaanderen kent haar titel van Ambassadeur voor de Vrede dit jaar toe aan Hans Claus en Mohamed Barrie. De eerste is gevangenisdirecteur, de tweede is een sociaal activist. Op 10 december, op de Internationale Dag van de Mensenrechten, worden ze gehuldigd als nieuwe vredesambassadeur.

Hans Claus is bekend als directeur van de gevangenis van Oudenaarde, maar ook als bezieler van vzw De Huizen. De Huizen streeft naar kleinschalige, gedifferentieerde detentievormen op maat, die beter verankerd en geïntegreerd zijn in het maatschappelijk weefsel. Het initiatief wil een constructief antwoord bieden op het huidige strafsysteem, dat op het gebied van re-integratie en veiligheid in de maatschappij meestal averechts uitdraait omdat het ondermeer radicalisering en recidive in de hand werkt. De Huizen tracht gedetineerden in de plaats daarvan juist voor te bereiden op een leven na de strafuitvoering. Hiervoor wordt een individueel oplossingsplan opgesteld waarbij plan- en huisbegeleiders de gedetineerde stimuleren in het creëren van een sociaal netwerk en een positieve maatschappelijke rol als dam tegen herval. Claus is eveneens bekend als auteur van Achter tralies, waarin hij zich luidop afvraagt of detentie n gevangenissen het beste antwoord is op (eender welke) misdaad of gedetineerden juist steeds verder vervreemd van de samenleving.

Mohamed Barrie werd verkozen nieuwe Jongerenambassadeur voor de Vrede. Hij kwam op zijn 12de van Sierra Leone naar België en doorliep eerst het parcours van veel jongeren met buitenlandse roots. Na zijn opleiding aan de Sociale Hogeschool ging hij aan de slag als sociaal-cultureel werker, activist en opiniemaker. Hij zet zich in om Afrikaanse jongeren in het hoger onderwijs te krijgen en richtte in 2017 AYO op, een vereniging voor Afro-Belgische studenten. Vandaag werkt hij bij VOEM, Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims en is hij dankzij zijn blogs en opiniebijdragen een gewaardeerde stem in het discriminatie-, dekolonisatie en (anti)racismedebat.

Bron: PCV / Kerknet.be

Mohamed Barrie