Geweldloze standvastigheid als heilzame provocatie

Thomas Quartier: “Wat hebben de monniken van Tibhirine ons te zeggen?”

Wanneer je lijf en leven bedreigd worden, zijn geweldloosheid en standvastigheid mooie woorden. Maar wat zou jíj doen als de bommen vallen? Wie heeft het recht om over pacifisme te spreken wanneer hij of zij zelf niet in de schuilkelder zit? Ik stel me deze vragen iedere dag. Een principieel antwoord heb ik niet, wel een spiritueel vermoeden. Voor mij vormen de monniken van Tibhirine daarbij een inspiratiebron. Hun getuigenis is een heilzame provocatie door geweldloze standvastigheid.

Lees verder op NieuwWij

Scène uit de film Des Hommes et des Dieux