Gezocht, gevonden, geliefd ~ Koert Koster

Theoloog Koert Koster ziet in het verhaal van de barmhartige Samaritaan allemaal mensen onderweg. En de herberg, kan die model staan voor de kerk?

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is tijdloos: mensen in de kerk vallen soms vies tegen, terwijl mensen die niet geloven buitengewoon menslievend kunnen zijn. Het inspireert en daagt uit tot zelfreflectie en verandering. In zijn boek Gezocht, gevonden, geliefd verplaatst Koert Koster zich een voor een in de verschillende figuren.

Lees verder op Kerknet.be