“God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.”

Het maandelijkse ‘Woord van leven’, uitgegeven door de Focolarebeweging, is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen vertaald en bereikt wereldwijd miljoenen mensen.

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.” (2 Tim 1, 7)

De brief waaruit dit Woord van leven is genomen, wordt beschouwd als een soort geestelijk testament van Paulus. De apostel zit in Rome gevangen, wachtend op zijn veroordeling. Hij schrijft aan Timoteüs, een jonge leerling en medewerker van hem, die verantwoordelijk is voor de christelijke gemeenschap van Efeze. Paulus’ schrijven bevat aanbevelingen en adviezen, niet alleen voor Timotheüs maar voor alle leden van de gemeenschap. Paulus die in gevangenschap is omdat hij overal het Evangelie predikt, ziet dat de leerling te midden van de vervolgingen wijfelachtig en bang is en terugdeinst voor de moeilijkheden. Hij moedigt hem aan om de beproevingen het hoofd te bieden en een betrouwbare gids te zijn voor de gemeenschap.

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Paulus wil getuigen van het Evangelie. Het is duidelijk dat het niet persoonlijke talenten, capaciteiten zijn die de verkondiging van het Woord garanderen. Evenmin zijn het de persoonlijke tekortkomingen en grenzen die de verkondiging beperken. Nee, het zijn de gaven van de Geest, die dat mogelijk maken: kracht, liefde en bezonnenheid. Liefde staat in deze opsomming tussen kracht en bezonnenheid. De naastenliefde is blijkbaar voor Paulus de manier om zowel kracht als bezonnenheid te tonen. Met de term bezonnenheid wordt gedoeld op de benodigde wijsheid in elke situatie.

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

 Ook wij zullen wel de ervaring kennen ontmoedigd te raken als het beleven en getuigen van het woord van God moeilijk is. Soms zullen we echt niet weten hoe we met bepaalde situaties moeten omgaan.

Op die momenten kunnen we een beroep doen op de aanwezigheid van Jezus in ons. Chiara Lubich schreef ooit het volgende: “Wetende dat Jezus in ons handelt, hoeven we dus nooit geblokkeerd te raken en niet passief af te wachten, maar kunnen we onszelf naar buiten richten. Hij helpt ons om ons één te maken met dat wat God van ons vraagt, om de plichten onder ogen te zien die onze roeping van ons vraagt. De genade van Jezus is in ons.” (1)

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Kracht, liefde en bezonnenheid: drie deugden van de Geest die we verkrijgen door die aan God te vragen en door ons geloof concreet te beoefenen in onze relatie met anderen.

Pater Justin Nari uit de Centraal-Afrikaanse Republiek zag zich op een gegeven moment met de dood bedreigd. Hij had duizend moslims in bescherming genomen door hen in zijn kerk veiligheid te bieden. Op deze manier hoopte hij dat ze zouden ontkomen aan vergeldingsacties van milities in zijn land. Een aantal keren bevalen de leiders van de militie hem om zich over te geven, maar om een bloedbad te voorkomen, bleef de pater zolang mogelijk met hen praten. Op een gegeven moment verschenen enkele vaten met benzine. De soldaten dreigden hem levend te verbranden als hij de moslims niet aan hen zou uitleveren. “Met mijn broeders heb ik de laatste mis gevierd – vertelt pater Justin – en daar moest ik denken aan Jezus. Wat zou Hij in mijn plaats hebben gedaan? Hij zou zijn gebleven en zijn leven hebben gegeven. Wij besloten hetzelfde te doen.” Aan het einde van de mis, dertien minuten voordat het ultimatum verstreek, kwam er een telefoontje: het leger van de Afrikaanse Unie was in een nabijgelegen stadje aangekomen. Het betekende de vrijheid. Zonder bloedvergieten kon pater Justin zijn moslimvrienden laten vertrekken.

Letizia Magri

(1) Chiara Lubich, Woord van leven van oktober 1986.

Bron: Focolarebeweging Nederland

De Focolarebeweging… Wie zij ze? Wat doen ze? Bekijk onderstaand filmpje.