Gods wil als grond van mijn bestaan

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor de komende maand juni.

“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” Matteüs 7: 21

Met deze zin nodigt Jezus zijn toehoorders uit om Gods liefdevolle nabijheid te leren zien. Hij wil dat we de wil van de Vader ontdekken als de meest rechtstreekse weg tot een volledige gemeenschap met Hem in zijn koninkrijk. Maar wat is Gods wil? Hoe kunnen we die kennen?

Gods wil is de stem van God die voortdurend in ons spreekt en ons uitnodigt. Zijn wil is als een goddelijke gouden draad die ons aardse leven met het hemelse leven verbindt. Het is Gods manier om zijn liefde voor ons kenbaar te maken. Zijn liefde verdient een antwoord. En dan zullen we ook in ons leven wonderen zien gebeuren. Gods wil is de grond van ons bestaan, ons ware ‘zijn’, onze volledige verwezenlijking. Daarom kunnen we telkens met vertrouwen herhalen: “Uw wil geschiede”, of we nu we voor vreugdevolle, pijnlijke of neutrale situaties staan.

We zullen ontdekken dat deze eenvoudige woorden een krachtige impuls zijn, een soort springplank, om met liefde en toewijding te doen wat we moeten doen. Dan zullen we van moment tot moment het unieke mozaïek van ons leven tevoorschijn zien komen dat de Heer voor ieder van ons heeft bereid. “Aan God schrijven we meestal vooral de mooie, grootse, immense dingen toe”, schrijft Chiara Lubich. “Maar ook het kleinste deeltje heeft in Gods werk zijn betekenis en glans, zoals ook de kleinste bloemen hun plaats hebben in de oneindige schoonheid van de natuur.”

“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.”

Volgens het evangelie van Matteüs bestaat de opdracht van een christen bij uitstek uit barmhartigheid. Dát is de eer, aanbidding en liefde die God het meeste behaagt.

Dit Woord helpt ons om onze persoonlijke relatie met God intiemer te maken, niet door in onszelf te keren maar door ons, met concrete daden, te openen voor onze broers en zusters. Het haalt ons uit onszelf, en het helpt ons om verzoening en hoop te brengen naar anderen.

Een groepje jongeren uit Duitsland vertelt hoe zij hebben ervaren dat de sleutel tot geluk ligt in het geven van jezelf: “We zijn begonnen met de actie: ‘Een uur van geluk’. Het idee is heel simpel: het gaat erom een ander gelukkig te maken, in ieder geval één uur per maand. En waar we onze beschikbaarheid aanboden, zagen we de deuren wijd open gaan! Sommigen van ons zijn in een park beland om met ouderen te wandelen; anderen hebben alleenstaanden vergezeld toen ze naar het ziekenhuis moesten. Ook hebben we gespeeld met kinderen in het ziekenhuis en hebben we gesport met mensen met een beperking. Zij waren blij, maar zoals de actie belooft: wij ook! Op een gegeven moment hebben we ook vrienden uitgenodigd om mee te doen. In eerste instantie waren ze alleen maar nieuwsgierig. Maar nu doen zij ook mee om ‘geluk te geven’. En ze zijn het met ons eens: geluk geef je, en eenmaal gegeven ervaar je het zelf ook!”

Letizia Magri

Bron: Focolare