Gods Woord is stilte

‘Gods Woord is stilte’. Stilte lijkt te verwijzen naar iets dat afwezig is. “Maar ten diepste is stilte aanwezigheid. Aanwezigheid van niet-iets”, zegt Marga Haas. En: “die stilte is er gewoon – als dragende ondergrond onder mijn bestaan. Die is nooit afwezig; ík ben degene die niet dáár aanwezig is.”

Lekker, een nieuw boek: Liefde is licht, Religieuze teksten van Simone Weil. Nog voordat ik de boekhandel verlaat, sla ik het boek op een willekeurige plek open en lees de woorden die ik daar aantref. ‘Gods Woord is stilte.’ Je zou bijna gaan geloven dat het leven tot op de vierkante centimeter geleid wordt.