‘Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters’.

Het maandelijkse ‘Woord van leven’ is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder de tekst voor deze maand mei.

“Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.”  (Rom 12:10)

Het Woord van leven van deze maand is ontleend aan de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Hij presenteert het christelijk leven als een leven waar liefde in overvloed is, een belangeloze en grenzeloze liefde, die God in het hart van de mensen uitstort en die wij op onze beurt aan anderen geven. Paulus gebruikt in zijn brief een speciaal woord om uit te drukken dat de liefde onder elkaar niet minder moet zijn dan de liefde binnen het gezin.

“Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.”

Laten we eens stilstaan bij dit aspect van de liefde die Paulus beschrijft. Ook in een christelijke gemeenschap kunnen mensen van elkaar houden zoals in een gezin. Allen zijn ze ledematen van hetzelfde lichaam (12:5). Ze zijn elkaar als broers en zusters alleen liefde verschuldigd (13:8). Ze zijn blij als de anderen blij zijn en ze zijn in tranen als de anderen verdriet hebben (12:15). Ze oordelen elkaar niet en beschamen elkaar niet door wangedrag of schandalen (14:13).

In een gemeenschap is de onderlinge verbondenheid het bewijs van de liefde die Jezus op aarde heeft gebracht. Het is een veeleisende liefde, die zo ver gaat dat je je leven geeft voor elkaar. Het is een concrete liefde, die op allerlei manieren tot uitdrukking komt, en die het goede wil voor de ander. Die liefde zorgt ervoor dat broers en zusters tot volle realisering als mens en als christen komen, en dat men elkaars kwaliteiten waardeert. Het is een liefde die omziet naar de behoeften van iedereen, die er alles aan doet om niemand alleen te laten. Het is een liefde die je verantwoordelijk maakt en tot actie aanzet in het sociale leven, misschien zelfs in de politiek.

“Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.”

Chiara Lubich schreef: “Als we naar de gemeenschappen kijken van de eerste eeuw, zien we dat de christelijke liefde zich uitstrekte tot iedereen. Er werd geen onderscheid gemaakt. En die liefde had een naam. Ze werd filadelfia genoemd, wat broederliefde betekent. In de wereldlijke literatuur van die tijd werd deze term gebruikt om liefde tussen bloedbroeders aan te duiden, en werd nooit gebruikt om te verwijzen naar leden van dezelfde samenleving. Maar in het Nieuwe Testament werd dat wel gedaan. De wederzijdse liefde van de eerste christenen had alle kenmerken van broederlijke liefde: ze was onvoorwaardelijk en vol genegenheid.” (1)

“Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.”

Een kenmerk van gemeenschappen waar wederzijdse liefde heerst, is dat ze zich niet tot de eigen kring beperken, maar klaarstaan om grote uitdagingen aan te gaan. Janik, een Serviër met de Hongaarse nationaliteit, vader van drie kinderen kan het zich eindelijk veroorloven om een huis te kopen. Maar door een ongeluk heeft hij niet de middelen en de fysieke kracht om de woning zelf te renoveren. Leden van de focolaregemeenschap steken dan de handen uit de mouwen. Janik vertelt enthousiast over de solidariteitsrace die op gang kwam: “Velen kwamen me helpen, en in drie dagen waren we in staat om het dak te vernieuwen en de plafonds van leem en stro te vervangen door gipsplaten.” Ook mensen uit Tsjechië droegen hun steentje bij voor de renovatie. Zij stuurden geld; een gebaar dat de bredere gemeenschap zichtbaar maakte, zelfs over landsgrenzen heen. (2)

Samengesteld door Patrizia Mazzola en het Woord-van-leven-team

(1) Chiara Lubich, Interview met de Gen, Città Nuova, Rome 1999, blz. 58.
(2) Zie het betreffende artikel op www.unitedworldproject.org