Heilig Jaar tegemoet met Jaar van Gebed

Het Vaticaan heeft 2024 uitgeroepen tot Jaar van Gebed. Dit ter voorbereiding op het Heilig Jaar 2025.

Elke 25 jaar viert de Rooms-Katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te treden. De traditie gaat terug op het Joodse jubeljaar, dat  volgens het gebod in Leviticus (25,8-55) elke 50 jaar gevierd moest worden. Slaven en gevangenen werden vrijgelaten, schulden kwijtgescholden en land aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven. Het gebruik, voor zover ooit werkelijk plaatsgevonden, stamt uit lang vervlogen tijden; zelfs de profeet Jeremia noemt het als een gebruik uit een ver verleden.

Het laatste reguliere (christelijke) Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld. In 2024 is dat het gebed.