Heilige Stoel vraagt schuldkwijtschelding voor arme landen

Eergisteren riepen ook al de bisschoppen van België op tot schuldkwijtschelding voor derdewereldlanden.

Aartsbisschop Gabriele Caccia, de permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij de VN in New York, heeft de rijke landen donderdag opgeroepen tot schuldherschikking en zelfs een schuldkwijtschelding voor de meest kwetsbare landen.

Door de sociale, economische en gezondheidscrisis als gevolg van de coronapandemie zijn de arme landen niet in staat hun schulden terug te betalen. Daarom is er nood aan samenwerking en de uitwerking van herstelplannen. Aartsbisschop Caccia: Als ontwikkelingslanden de schaarse middelen waarover ze beschikken moeten gebruiken voor de terugbetaling van hun schulden, dreigt dit de integrale ontwikkeling te ondermijnen, de gezondheids- en onderwijssystemen te verzwakken en zal het uiteindelijk ook ten koste te gaan van de mensenrechten.

Corona

Mgr. Caccia betoogde in zijn toespraak dat financiële inclusie en duurzame ontwikkeling de eerste slachtoffers werden van het coronavirus. De pandemie heeft een verwoestende impact op de economie, de werkgelegenheid, de duurzame productie en de internationale en nationale handel. Bijna niemand ontsnapt aan de economische gevolgen van het virus. Maar sommige mensen en sommige landen hebben die impact nog veel sterker gevoeld dan andere. Ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met de gevolgen van de ineenstorting van de vraag naar export, de daling van de grondstofprijzen en kapitaalvlucht. Wij moeten het groeiende economische onevenwicht tussen staten aanpakken met een schuldherstructurering en uiteindelijk een kwijtschelding van de schuld van de meest kwetsbare landen.

België

Vrijdag vroegen ook de bisschoppen van België de schulden van ontwikkelingslanden gedurende deze crisis minstens te bevriezen. Zij kondigden ook een bijzondere collecte voor de armen in alle zondagsvieringen van ons land aan in het weekend van 14 en 15 november. De opbrengst is bestemd voor Broederlijk Delen en zijn Franstalige tegenhanger Entraide & Fraternité.

Bron: Kerknet.be