Het bijzondere verhaal achter de kerstpostzegel van het Vaticaan

De Poolse kunstenaar Adam Piekarski, die 20 jaar als dakloze heeft geleefd, mocht de kerstzegel van het Vaticaan ontwerpen.

De kerstzegel van Poste Vaticane,de postdienst van het Vaticaan, die het Jaar van het Gezin als thema heeft, heeft dit keer wel een bijzondere achtergrond. De afbeelding is gemaakt door de Poolse kunstenaar Adam Piekarski, die zich zes jaar geleden in Rome heeft gevestigd en jarenlang als dakloze op straat heeft geleefd. Daar was hij beland door zijn alcoholverslaving, waartegen hij ook vandaag nog elke dag strijd moet voeren.

Piekarski werd door de redemptoristen van de straat gehaald. Pater Leszek Py ontdekte dat hij tekende en moedigde hem aan om zijn kwaliteiten als tekenaar en schilder verder te ontwikkelen. Zo vroeg hij hem om de kapel van de redemptoristen in Rome te schilderen. Zijn werk werd erg gunstig onthaald en vervolgens bood de aalmoezenier van de paus, de Poolse kardinaal Konrad Krajewski, hem op 19 april 2021 aan om ook de zolder van het Palazzo Miglioreaan de colonnade van het Vaticaan, dat wordt gebruikt voor daklozenopvang, te schilderen.

Piekarski getuigt dat zijn geluk niet meer op kan. Inmiddels heeft zijn faam zich ook over heel Rome en daarbuiten verspreid. Vele mensen komen mij vragen om hun familie, kinderen en zelfs hun honden te schilderen. In het late voorjaar kreeg ik ook het verzoek om een afbeelding te schilderen voor de fameuze kerstpostzegels van het Vaticaan. Toch lijkt het voor mij allemaal nog een droom en ik kan het nog steeds niet begrijpen dat deze eer mij te beurt is gevallen.

Bron: Kerknet.be