Het Evangelie dienen is nieuwe wegen zoeken om het te verkondigen

In zijn 6de catechese over de verkondiging tijdens de algemene audiëntie van woensdag 8 maart 2023 onderstreepte de paus de rol van elke gedoopte.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

In de voorbije catechese hebben we gezien dat het eerste concilie in de geschiedenis van de Kerk – concilie, zoals Vaticanum II –  in Jeruzalem werd samengeroepen omwille van een vraag verbonden met de evangelisatie, te weten de verkondiging van de Blijde Boodschap aan de Hebreeën. Men dacht dat men slechts aan de Hebreeën het Evangelie moest verkondigen. In de 20ste eeuw heeft het Tweede Vaticaans Concilie de Kerk voorgesteld als Volk van God op weg in de tijd en van nature missionair (cf. Decreet Ad gentes, 2). Wat betekent dit? Er is als het ware een brug tussen het eerste en het laatste concilie, in het teken van de evangelisatie, een brug waarvan de Heilige Geest de architect is. Vandaag gaan we luisteren naar Vaticanum II om te ontdekken dat evangeliseren steeds een kerkelijke dienst is, nooit solitair, nooit geïsoleerd, nooit individualistisch.