Het geloof van de ouderen is de catechismus van de jongeren

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 23 maart 2022 noemde de paus ouderen onvervangbaar in het doorgeven van het geloof.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

In de Bijbel wordt het verhaal over het sterven van Mozes voorafgegaan door zijn geestelijke testament, genoemd Het Lied van Mozes. Dit lied is op de eerste plaats een prachtige geloofsbelijdenis, het luidt als volgt: Jahwe’s naam roep ik uit: Breng hulde aan onze God! Hij is de rots, wat Hij doet is volmaakt, al zijn wegen zijn recht; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig is Hij en waarachtig. (Dt 32, 3-4). Het is ook een herinnering aan de met God beleefde geschiedenis, aan de lotgevallen van het volk dat ontstaan is uit het geloof in de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Mozes herinnert dus ook aan de bitterheid en aan de ontgoocheling van God zelf: zijn voortdurende, door de ontrouw van zijn volk, op de proef gestelde trouw. De getrouwe God en het antwoord van het ontrouwe volk. Alsof het volk de trouw van God op de proef wilde stellen. En Hij blijft altijd trouw, zijn volk nabij. Dat is de eigelijke kern van het Lied van Mozes: de trouw van God die altijd, gedurende heel het leven, bij ons is.

Lees verder op Kerknet.be