Het geschenk van Gods liefde

Maandelijks stelt de gemeenschap van Taizé een Bijbeltekst voor om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Hieronder de tekst voor deze maand juni.

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. (Ef 2, 4-10)

De schrijver van de Brief aan de Efeziërs verkondigt en viert het geschenk van Gods liefde, dat wij gratis en voor niets krijgen. Ondanks het feit dat “wij dood waren door onze zonden…, zijn [wij] nu door zijn wil door genade gered” (Efeziërs 2:5). Voor Paulus is genade het fundament van christelijk leven. Dat wij gered (verlost) zijn, is een geschenk van God. Verlossing is niet iets wat we kunnen verdienen, zoals een salaris als beloning voor als we ons werk goed doen. We worden gered omdat God vol barmhartigheid en tederheid is, en omdat “het enige wat God kan doen, is zijn liefde geven” (Isaac van Nineve, zevende eeuw).

In het Oude Testament was er een profeet die heel goed begreep dat God onvoorwaardelijk van zijn volk houdt – de profeet Jesaja. In een Bijbelpassage die elk jaar tijdens de Paaswake wordt gelezen, zegt Jesaja tegen zijn volk: “Hierheen! Hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.” (Jesaja 55:1-11).

In het Nieuwe Testament heeft deze liefde de gestalte aangenomen van een mens: Christus Jezus. Jezus heeft het woord ‘genade’ nooit gebruikt. Maar door zijn daden en zijn woorden, door zijn vergevingsgezindheid en omdat Hij zijn leven uit vrije wil heeft gegeven, heeft Hij ons laten zien hoe ver zijn liefde ging. En Jezus nodigt ons uit om op dezelfde manier te leven als hij. Het geschenk van Gods liefde betekent echter niet dat we in passieve mensen veranderen. Door deze liefde “zijn wij levend gemaakt” met Christus (Efeziërs 2:5); dit geeft ons de kracht om ons leven te durven geven voor anderen. En dan kan er een wonder plaatsvinden in ons leven: we beginnen lief te hebben zoals God ons heeft liefgehad. Ja, en dit gaat zelfs nog verder: God begint in ons lief te hebben. “Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt” (Efeziërs 2:10).

Bron: gemeenschap Taizé

Taizé