Het huidige antwoord op de migratiecrisis is een schandaal!

In zijn 5de catechese over Sint-Jozef tijdens de algemene audiëntie van woensdag 29 december 2021 sprak de paus over Jozef als een vervolgde migrant.

Broeders en zusters, goedendag!

Vandaag wil ik jullie de Heilige Jozef voorstellen als vervolgde en moedige migrant. Zo beschrijft hem de evangelist Matteüs. Dit merkwaardige gebeuren in het leven van Jezus, waarbij ook Jozef en Maria betrokken zijn, is gangbaar bekend als de vlucht naar Egypte (cf. Mt 2,13-23). Het gezin van Nazaret heeft deze vernedering ondergaan en in eerste persoon de kwetsbaarheid, de angst, de pijn ervaren om het eigen land te moeten verlaten. Ook vandaag worden nog vele broeders en vele zusters gedwongen dezelfde onrechtvaardigheid en hetzelfde leed te ondergaan. Meestal is de oorzaak het machtsmisbruik en het geweld van de machthebbers. Ook voor Jezus ging het zo.

Lees verder op Kerknet.be

Vlucht naar Egypte, uit de abdijkerk van Saint-Denis, Frankrijk