Het waakvlammetje in je koesteren

Opnieuw wordt Sander ernstig ziek, ook al doe hij er veel aan om gezond te blijven. Hoe kan dat, waarom? Met ziekenhuispastor Annemarie leert hij een belangrijke levensles.

Meditatie bij Matteüs 25 vers 10:

“Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem mee naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.”

Sander vraagt zich gedurende zijn hele ziekenhuisopname af waarom de ziekte, die hij eerder succesvol had overwonnen, hem opnieuw moet treffen. Hij kan het niet plaatsen. Hij leeft gezond, is graag buiten en vindt het heerlijk om in berggebied te fietsen. Een echte sportieveling. Op de vraag ‘waarom’ kan Sander geen aanvaardbare verklaring vinden.

Vlak voordat hij uit het ziekenhuis wordt ontslagen, hebben we nog een gesprek. Opnieuw dringt de waarom-vraag zich op. Al pratende komen we uiteindelijk tot het inzicht dat deze vraag voor hem nu niet de juiste vraag is.