Sandalen in Den Bosch & Cantico delle Creature

Vandaag, op deze feestdag van Franciscus van Assisi, twee bijdragen als ‘leestip van de dag’.

Een eerste bijdrage is een aflevering uit de reeks ‘Roderick zoekt Licht’, verzorgd door KRO/NCRV. Onder de titel ‘Sandalen in Den Bosch’ zoekt priester Roderick het vernieuwde stadsklooster San Damiano op; thuisbasis van verschillende franciscaanse takken in hartje Den Bosch. Een open klooster, waar men buiten, en binnen loopt. Zeer mooie en diepgaande reportage. Warm aanbevolen. Je kan de reportage bekijken via deze link. Je moet even de beginreclame trotseren 😉

Voor een tweede bijdrage luisteren we naar Angelo Branduardi. Het Zonnelied van Franciscus is een van de oudste teksten uit de Italiaanse literatuur. Deze uitvoering, als Cantico delle Creature maakt deel uit van de Lauda, een muziek en dansspectakel, waarin het leven van Sint-Franciscus wordt verbeeld. De Lauda is in het Italiaans, Frans en Duits uitgevoerd, het Cantico ook in het Nederlands. Veel luistergenot.


Tekst

Enkel U komt toe o Heer alle glorie alle eer.
Goede Vader wees gezegend en geloofd.
Enkel U wordt niet te licht het allergrootste toegedicht
en wij buigen voor U nederig het hoofd. 

Wees geprezen goede Heer en uw schepping evenzeer.
Zuster Zon haar licht en helend-warme stralen.
‘t Is een wonder wis en waar dat U ons verlicht door haar
moge zij uw goedheid naar ons toe vertalen. 

Wees geloofd voor Zuster Maan en de sterren die er staan
en de nacht hun klaar en helder schijnsel geven.
Wees geloofd voor Broeder Wind die in wolken regen vindt
en verspreidt opdat uw schepping moge leven. 

Wees geprezen goede Vader voor het koele reine water
Dat ons laaft en wast en droogte doet verdwijnen.
Wees geloofd ook voor het vuur dat ons warmt in ‘t late uur
En zijn vreugde en zijn kracht op ons laat schijnen. 

Wees geprezen o mijn Hoeder voor de Aarde onze moeder
die ons koestert en ons dierbaar leven geeft;
vruchten vol van smaak en geuren, bloemen weelderig van kleuren
en de bomen en het gras en al wat leeft. 

Wees geloofd voor hen die leven in uw liefde en vergeven
ook als onrecht en ellende hen dan honen.
En gezegend ook diegenen die door vrede te verlenen
zich voor U o Vader mogen laten kronen. 

Wees geprezen o mijn Heer voor ons lichaam broos en teer
dat de Dood van ‘t leven zomaar kan bestelen.
Want gezegend zijn ook dezen
die de Dood niet moeten vrezen
omdat zij voor altijd in uw liefde delen.


Angelo Branduardi