‘Iedereen’, dat zijn ook de vluchtelingen

JRS Europe moedigt jongeren met de ‘Europe of Inclusion’-campagne aan mee te bouwen aan een Europa waar iedereen welkom is en kan participeren.

JRS Europe stelt vast dat een groot deel van het discours rond migratie de jongste jaren draait rond drie thema’s: grenzen, nationalisme en onwettig verblijf. Hoe belangrijk veiligheid ook is, zegt de vluchtelingenorganisatie van de jezuïeten, dat aspect mag niet belangrijker worden dan de waarde van mensen zelf. De Europese tak van de Jesuit Refugee Service (JRS) legt de nadruk erop dat de inclusie van migranten en vluchtelingen een sleutelfactor is voor het welzijn van de Europese samenlevingen.

Samenleving van uitsluiting

Vluchtelingen worden vaak geconfronteerd met vooroordelen en discriminatie en met een stijgend aantal racistische incidenten. Dat alles verhindert hun deelname aan de samenleving en hun toegang tot diensten en tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk zorgt diversiteit soms voor angst en onzekerheid, zij haalt ons uit onze comfortzone, weet JRS Europe. En door onze onzekerheid lopen we het risico muren te bouwen die ons isoleren, zodat een samenleving van uitsluiting ontstaat in plaats van een samenleving van inclusie.

Diversiteit creëert echter ook ruimte voor dialoog.

Nieuwe regiodirecteur

De diversiteit toont ons een van de meest essentiële aspecten van het menszijn, zegt de Spaanse jezuïet Alberto Ares, sinds enkele dagen de nieuwe regiodirecteur van JRS Europe. Elke persoon bouwt zijn identiteit op in relatie tot anderen. Het is begrijpelijk dat we bang zijn voor het nieuwe, voor het diverse. Die angst spiegelt ons het simpele beeld voor van een homogene samenleving. Dat lijkt gemakkelijker. Maar deze gemakkelijkheidsoplossing is onzinnig, want zij sluit ons op. Diversiteit is een wezenlijk onderdeel van ons bestaan, de mensen zijn van nature divers.

Diversiteit is een grote rijkdom! Alberto Ares s.j.

Empathie

De fundamentele eigenschap die helpt om migratie te begrijpen, is empathie, zegt pater Ares. Voor mij betekent een ‘Europa van inclusie’ een continent waar iedereen participeert en dezelfde rechten heeft; ik wil leven in een Europa waar iedereen welkom is, voegt María, een 25 jaar jonge Spaanse daaraan toe. Net als MarÍa streven nog vele andere jonge mensen ernaar om in zo’n gastvrije Europa te wonen. Daarom houdt JRS Europe op 8 oktober een Change Workshop op het European Youth Event van het Europees Parlement in Straatsburg.

JRS Europe daagt daarom de Europese jeugd uit tot mee te bouwen aan een gedeeld ‘wij’.

Change

Change is een educatief project, gecoördineerd door JRS Europe, dat jongeren wil aanmoedigen kritisch na te denken over migratie-en vluchtelingenvraagstukken. Het project biedt een pedagogisch traject, organiseert ontmoetingen tussen leerlingen en vluchtelingen, en moedigt jongeren aan om actie te ondernemen om tot verandering te komen. De deelnemers van het European Youth Event in Straatsburg van komende vrijdag krijgen de kans om de verhalen te horen van Ivo en Zana, twee vluchtelingen uit Mozambique en Syrië die nu in België wonen, en kunnen met hen in debat gaan.

De meest relevante ideeën worden online gedeeld met de Europese parlementsleden.

Vreemdelingenhaat bestrijden

JRS Europe roept regeringen op om maatregelen te nemen die de integratie en inclusie van migranten en vluchtelingen in onze samenlevingen vergemakkelijken. Bovendien moeten de politici burgerparticipatie, ontmoetingen en begrip tussen verschillende gemeenschappen te bevorderen. Zo kunnen zij racisme en vreemdelingenhaat bestrijden in plaats van, zoals nu vaak het geval is, teveel ruimte te laten aan het zaaien van haat voor de andere. Alleen zo kunnen we een samenleving opbouwen die hoop voor de toekomst gunt aan alle mensen, besluit Alberto Ares.

Benoit Lannoo

Bron: Kerknet.be

Voor een inclusief Europa © JRS