“Iedereen is geroepen tot heiligheid”

In Rome is zondagochtend Titus Brandsma, samen met negen anderen, heilig verklaard. Zijn, en onze, heiligheid, zei de paus, “bestaat niet uit heldhaftige gebaren, maar uit veel dagelijkse liefde”.

Dat zei Franciscus tijdens zijn preek in de Mis die volgde op de heiligverklaring van tien gelovigen, onder wie naast Titus Brandsma, ook Charles de Foucauld.

Op een zonovergoten, bomvol en met Nederlandse bloemen versierd Sint-Pietersplein zagen onder meer honderden speciaal voor de gelegenheid afgereisde Nederlanders hoe de tien onder luid gejuich door de paus heilig werden verklaard met de woorden sanctos esse.

Nederlandse bisschoppen aanwezig Bij de heiligverklaringsplechtigheid waren vanuit Nederland kardinaal Eijk, de bisschoppen Van den Hout (Groningen-Leeuwarden), De Korte (Den Bosch) en emeritus-bisschop Van Luyn (Rotterdam) aanwezig. Namens het Nederlandse kabinet was de Minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, naar Rome afgereisd. Hoekstra had voor aanvang van de plechtigheid een korte ontmoeting met de paus.

Ook de Amerikaanse karmeliet Michael Driscoll (80), die op voorspraak van zijn ordegenoot Titus Brandsma genas van een ernstige vorm van huidkanker, was erbij. Zijn genezing leidde tot de heiligverklaring van de Nederlander.

Gebod van de liefde In zijn preek ging paus Franciscus in het op “het fundamentele criterium om te bepalen of wij werkelijk Jezus’ leerlingen zijn of niet: het gebod van de liefde”(…): Jezus’ liefde voor ons – zoals Ik u heb liefgehad – en de liefde die Hij ons vraagt te leven – zo moet ook gij elkaar liefhebben” (Joh. 13,34).

“Laat deze verkondiging centraal staan in de belijdenis en de uitdrukking van ons geloof: ‘Niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad’ (1 Joh. 4,10). Laten we dit nooit vergeten. In het middelpunt staan niet onze bekwaamheid en verdienste, maar Gods onvoorwaardelijke en kosteloze liefde, die wij niet verdiend hebben”, aldus de paus.

Daarbij verwees Franciscus naar een tekst van de Nederlandse priester en schrijver Henri Nouwen: “Lang voordat een medemens ons zag zitten, waren Gods liefdevolle ogen al op ons gericht. Lang voordat een medemens ons hoorde lachen of huilen, had God zijn oren al naar ons geneigd. Lang voordat een medemens ons aansprak, sprak de eeuwige stem van de liefde al tot ons” (uit Een parel in Gods ogen).

Onbereikbaar doel? Franciscus waarschuwde dat wij van heiligheid een “onbereikbaar doel” hebben gemaakt. “Door te veel de nadruk te leggen op onze inzet om goede werken te doen, hebben wij een ideaal van heiligheid geschapen dat te veel op onszelf is gebaseerd, op persoonlijk heldendom, op het vermogen om afstand te doen, op de opoffering van onszelf om een prijs te winnen.”

Zo hebben wij heiligheid losgemaakt, zei de paus, “van het leven van alledag in plaats van het te zoeken en te omhelzen in het alledaagse, in het stof van de straat, in de beslommeringen van het concrete leven”.

‘Wat doe ik voor anderen?’ De paus riep op om je concreet af te vragen: “Wat doe ik voor anderen?” en “beleef de alledaagse dingen in een geest van dienstbaarheid, met liefde en zonder rumoer, zonder iets op te eisen”.

“Het geven van je leven, is niet alleen iets aanbieden, zoals een deel van je eigendommen aan anderen, maar ook jezelf geven. Het betekent je egoïsme loslaten om van het bestaan een geschenk te maken, om te kijken naar de noden van degenen die naast ons lopen, om onszelf te geven voor degenen die in nood verkeren, misschien zelfs een beetje luisteren, wat tijd, een telefoontje. Heiligheid bestaat niet uit een paar heldhaftige gebaren, maar uit veel dagelijkse liefde”, benadrukte de paus.

Iedereen is geroepen tot heiligheid. Iedereen is geroepen om “het Evangelie en je broeders en zusters te dienen, je leven offeren zonder winstbejag, zonder wereldse roem na te streven”, zei de paus. Zo hebben de tien nieuwe heiligen dat ook ervaren: “door enthousiast hun roeping te omhelzen hebben zij zich ingezet voor het Evangelie, hebben zij een vreugde ontdekt die zijn weerga niet kent, en zijn zij lichtende voorbeelden geworden van de Heer in de geschiedenis.”

Paus Franciscus riep tot slot iedereen op “om dit ook te proberen, want ieder van ons is geroepen tot heiligheid, tot een unieke en niet te herhalen heiligheid. Ja, de Heer heeft een liefdesplan voor iedereen, Hij heeft een droom voor je leven. Omarm dit plan en ga er met vreugde achteraan.”

Bron: RK-document.nl