‘Iedereen kan zaaier van hoop zijn’

In zijn boodschap n.a.v. de 61ste Wereldgebedsdag voor Roepingen (vandaag, zondag 21 april) richt paus Franciscus zich ook tot jongeren: ‘Laat je fascineren door Jezus.’

Dierbare broeders en zusters !

De Wereldgebedsdag voor Roepingen nodigt ons jaarlijks uit om stil te staan bij het kostbare geschenk van onze unieke goddelijke roeping. Als gelovige leden van Gods volk onderweg, worden we geroepen om te participeren aan zijn liefdesplan en de schoonheid van het Evangelie te belichamen in diverse levensroepingen. Het luisteren naar deze goddelijke uitnodiging is niet zozeer een externe verplichting die ons misschien wordt opgelegd in naam van een religieus ideaal, maar eerder de zekerste manier om het verlangen naar geluk dat we in ons dragen te voeden. We vinden onze levensvervulling wanneer we ontdekken wie we zijn, welke talenten we hebben, waar we ze kunnen inzetten, en welke weg we kunnen volgen om een teken en instrument van liefde, gastvrijheid, schoonheid en vrede te worden in onze leefomgeving.