“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.”

Het maandelijkse ‘Woord van leven’ is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het ‘Woord van leven’ voor deze maand mei.

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.”  (Joh. 13,34)

Tijdens het Laatste Avondmaal zit Jezus met zijn leerlingen aan tafel. Hij heeft net hun voeten gewassen. Over enkele uren zal Hij worden gearresteerd, ter dood veroordeeld en gekruisigd. Wanneer de tijd nog maar kort is en het einde nadert, worden de belangrijkste dingen gezegd. Mensen geven ons een ‘testament’. Zo ook Jezus.

Het evangelie van Johannes noemt in deze context niet de instelling van de eucharistie. In de plaats daarvan is er de voetwassing. Juist in dit licht kan het nieuwe gebod worden geplaatst. Jezus handelt eerst en daarna geeft Hij zijn boodschap. Daarom hebben zijn woorden gezag.

Het gebod van de liefde voor de medemens bestond al in het Oude Testament: “Heb je  naaste lief als jezelf” (Lev19:18). Jezus belicht daarvan een nieuw aspect: de wederzijdsheid. Het is de onderlinge liefde die de gemeenschap van de leerlingen creëert. De onderlinge liefde is haar onderscheidingsteken.

Deze liefde vinden we terug in het goddelijk leven zelf, in de dynamiek van de Drie-eenheid. En dankzij de Zoon krijgen wij mensen de mogelijkheid om daarin te delen. Toen Jezus op aarde kwam, bracht Hij de wet van de hemel met zich mee. Hij bracht de manier van leven mee van de Drie-eenheid. En dat is de wederzijdse liefde.

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.”

Hier raken we de kern van Jezus’ boodschap. Je ervaart iets van de frisheid van de eerste christengemeenten. En dat kan ook vandaag nog het kenmerk zijn van al onze groepen en verenigingen. In een omgeving waar wederzijdsheid werkelijkheid is, ervaar je iets van de zin van het bestaan, krijg je de kracht om verder te gaan op de moeilijke of pijnlijke momenten, voel je je gesteund in de problemen en proef je iets van vreugde.

Er zijn heel wat uitdagingen waar we nu voor staan: de pandemie, polarisatie in onze samenlevingen, armoede, vele conflicten. Wat zou het zijn als we er helemaal in zouden slagen dit Woord in praktijk te brengen in ons leven van iedere dag? Door thuis, op het werk, overal rondom ons broederlijke relaties te creëren. We zouden een andere toekomst voor ons zien, onze ogen zouden opengaan voor het plan van God met de wereld, en er zou hoop gloren. Niemand belet ons om dit leven in onszelf te laten opbloeien.

 “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.”

Marta is een jonge vrijwilligster die gedetineerden helpt bij het voorbereiden van examens. “De eerste keer dat ik in de gevangenis kwam heb ik kwetsbare personen ontmoet met allerlei angsten. Ik probeerde met hen een relatie van vertrouwen en vriendschap op te bouwen, gewoon door veel te luisteren. Al gauw begreep ik dat het niet zo was dat ik hen hielp, maar dat ook zij mij steunden. In de tijd dat ik een van de gedetineerden voorbereidde op zijn examen verloor ik iemand van mijn familie. De gevangene kreeg in diezelfde tijd te horen dat hij niet meer in beroep kon gaan tegen zijn veroordeling. Allebei waren we er slecht aan toe. Tijdens de lessen zag ik dat hij gebukt ging onder zijn verdriet. Ik liet hem praten. Hij kon alles bij mij kwijt. Het samen dragen van die pijn hielp ook mij om verder te gaan. Na het examen kwam hij naar me toe om me te bedanken. Hij zei dat het zonder mij zeker niet gelukt zou zijn. Het gaf mij veel voldoening. Aan de ene kant had ik iemand van mijn familie verloren, maar aan de andere kant voelde ik dat ik een leven had gered.”

Letizia Magri

Bron: Focolarebeweging – Nederland