Is het smeekgebed infantiel?

God vragen of zelfs smeken of Hij een situatie kan veranderen, kun je dat serieus doen? Nikolaas Sintobin had altijd wat moeite met het smeekgebed, tot hij de dubbele bodem ervan ging inzien.