Is het smeekgebed infantiel?

God vragen of zelfs smeken of Hij een situatie kan veranderen, kun je dat serieus doen? Nikolaas Sintobin had altijd wat moeite met het smeekgebed, tot hij de dubbele bodem ervan ging inzien.

Lange tijd klonk het woord smeekgebed kinderlijk om niet te zeggen meewarig in mijn oren. Zoiets als een sinterklaasgebed, waarin een kind het lijstje opmaakt van wat het dit jaar graag zou willen krijgen van de heilige man. Net zoals bidden voor goede examens of om de lotto te winnen. Zo’n gebed kun je toch niet ernstig nemen?

Geen wonder dat het smeekgebed wijdverspreid is

Toch staan de psalmen vol smeekbeden. De eerste maal dat Jezus het woord neemt in het Evangelie volgens Johannes, zowel voor als na de verrijzenis, is om mensen te vragen wat ze verlangen, waarnaar ze op zoek zijn. Geen wonder dat bij christenen het smeekgebed zo verspreid is. De voorbeden maken vast deel uit van de liturgie van de eucharistie. Bidden om roepingen is gebruikelijk. En dan is er het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de paus, waarin maandelijks tientallen miljoenen mensen bidden met intenties die de paus aanreikt.

Lees verder.